BA Mozgókép felvételi

Tisztelt Felvételiző,

Tájékoztatjuk, hogy a szakon gyakorlati vizsgát szervezünk, amely 3 fordulóból áll, az egyes fordulókat követően a jelentkezők továbbjutásáról a Felvételi Bizottság dönt.

A részletes felvételi vizsgakövetelményt megtalálja a „Mozgókép gyakorlati vizsga” menüpont alatt a honlapunkon: https://www.btk.elte.hu/felveteli/ba.

A gyakorlati vizsgára adható maximális pontszám 200. Az eredmény kétszerezésével számítják az összpontszámot, amely maximum 400 pont lehet. Ennek értelmében tanulmányi és érettségi pontot, valamint többletpontot az Intézmény nem számol.

1. forduló: Dokumentumok benyújtása
 • Maximális pontszám: 40 pont
 • Beadás határideje: 2023. április 17-19. között
 • Beadás módja: a felveteli@btk.elte.hu címre megküldeni

Beadandó dokumentumok:

 1. A jelentkező eddigi mozgóképpel kapcsolatos tapasztalatainak és tevékenységeinek rövid szöveges összefoglalása max. fél oldalban (pl. mozgóképes alkotómunka, alkotómunkában való részvétel, mozgóképes rendezvények szervezésében való részvétel, workshopokon való részvétel stb.). (10 pont)
 2. Egy, a jelentkező által korábban készített, maximum 3 perces, bármilyen műfajú mozgóképes munka. A videót kérjük egy online videómegosztó platformra (pl. google drive, Vimeo, youtube) nyilvánosan elérhető formában feltölteni, és a linket elküldeni. (20 pont)
 3. Egy maximum egyoldalas filmterv (amely nem azonos a beküldött mozgóképes munkával), amely tartalmazza a tervezett mű témáját, műfaját, az elkészítés módjára vonatkozó rövid leírást, valamint a mű hosszát és a tervezett megjelenés helyét. (10 pont)
 4. Nyilatkozat arról, hogy a feltöltött anyagok a jelentkező saját, önálló alkotásai.

A szöveges dokumentumokat PDF formátumban kérjük benyújtani! Minden megküldött dokumentum nevének tartalmaznia kell a jelentkező teljes nevét és a felvételi azonosító számát! Ne felejtse a levél tárgy- vagy üzenetrészében is feltüntetni saját teljes nevét és felvételi azonosító számát! Minden szükséges dokumentumot egy levélben küldjön el!

A 2. fordulóba kerülés feltétele, hogy a jelentkező a beadandó dokumentumokat 2023. április 17-19. között a meghatározott módon hiánytalanul benyújtsa, valamint a vizsgadíjat a Kari honlapon részletezett módon befizesse. Tájékoztatjuk, hogy az anyagok beadásának elmulasztása vagy bármely dokumentum hiánya az írásbeli vizsgából, egyúttal a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.
Nem tehet írásbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az első forduló során beadott dokumentumainak az eredménye nem éri el a 20 pontot.


2. forduló: Írásbeli vizsga és mozgóképes bemutatkozás
 • Maximális pontszám: 60 pont
 • Időpontja: 2023. május 15.
 • Feladatok kiküldése: 2023. május 15. 10:00
 • Megoldott feladatok visszaküldése: 2023. május 15. 13:00-ig

Az írásbeli vizsga online formában kerül lebonyolításra. Az írásbeli feladatokat az írásbeli vizsgára behívott hallgatók az e-felvételi rendszerében rögzített e-mail címükre kapják meg 2023. május 15-én 10:00 órakor e-mailben a mozgokepfelveteli2023@btk.elte.hu címről küldveBármely, a vizsga folyamán felmerülő probléma esetén lépjenek kapcsolatba Kovács Bernadett tanszéki adminisztrátorral a mozgokepfelveteli2023@btk.elte.hu e-mail címen vagy a 411-6558 telefonszámon!

 • Az írásbeli vizsga témája: írásbeli feladatsor, általános műveltségi kérdésekkel és kreatív írásbeli feladatokkal. A kitöltött feladatsort 2023. május 15-én 13:00 óráig kell visszaküldeniük a mozgokepfelveteli2023@btk.elte.hu címre! (40 pont)
 • A mozgóképes bemutatkozás max. 3 perces legyen, a videót egy online videómegosztó platformra (pl. Google Drive, Vimeo, YouTube) kérjük nyilvánosan elérhető formában feltölteni és a linket elküldeni 2023. május 15-én 13:00 óráig a mozgokepfelveteli2023@btk.elte.hu címre!  (20 pont)

A kitöltött feladatsort és a mozgóképes bemutatkozó videó linkjét egy üzenetben kérjük  2023. május 15-én 13:00 óráig visszaküldeni a mozgokepfelveteli2023@btk.elte.hu címre!

Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az írásbeli eredménye nem éri el a 30 pontot.


3. forduló: Kreatív feladat megoldása és szóbeli vizsga
 • Maximális pontszám: 100 pont
 • A szóbeli vizsga időpontja: 2023. június 14., valamint 2023. június 26-27.

A szóbeli vizsga személyes megjelenést igényel, a pontos időpontjáról a Felvételi Iroda a továbbjutott jelentkezőket külön értesíti az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címen.

A szóbeli szakasz első napján (2023. június 14.) a jelentkező egy kreatív feladatot kap a Felvételi Bizottságtól, az elkészített művet ebben az esetben is egy online tárhelyre kell feltölteni és linkét elküldeni 2023. június 19-ig a mozgokepfelveteli2023@btk.elte.hu e-mail címre.

A szóbeli szakasz második részének az időpontja 2023. június 26-27. A szóbeli vizsga során a bizottság megvitatja a jelentkezővel a feltöltött dokumentumokat, az írásbeli vizsgafeladatokat és az elkészített kreatív feladatot, továbbá rövid, angol nyelvű beszélgetés várható szakmai és általános műveltség témakörében.


Tájékoztatjuk, hogy a gyakorlati vizsgán való részvétel feltétele a vizsgadíj befizetése, és a befizetésről szóló igazolás elküldése.

 • Vizsgadíj összege: 4.000 Ft / szak
 • Befizetési és feltöltési határidő: 2023. április 19.
 • Befizetés módja: átutalással.
 • A vizsgadíj befizetéséről részletes információkat talál a honlapunkon a „Felvételi vizsgadíj” menüpontban: https://www.btk.elte.hu/felveteli/ba.

Kérjük, hogy amennyiben még nem fizette be a vizsgadíjat és/vagy nem küldte el a befizetési bizonylatot, pótolja a megadott határidőig, ellenkező esetben jelentkezése kizárásra kerülhet!

Kérjük, amennyiben a gyakorlati vizsgával kapcsolatosan bármilyen kérdése van, keresse a Felvételi Irodát vagy a Tanszéket!

Felvételi Iroda

 • 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fszt. 26.
 • Tel: (+36-1) 411-6500 / 5276 és 5287
 • Email cím: felveteli@btk.elte.hu

 

Vissza a Képzési formák oldara