Filmszakos hírek

Demonstrátori állás

Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke pályázatot ír ki a 2011/2012-es tanév tavaszi félévére demonstrátori tevékenység betöltésére két fő számára.
A beadás határideje: 2012. február 22. 12:00.
Cím: ELTE Média és Kommunikáció Tanszék Titkársága (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fsz. 38.)

Demonstrátor lehet az ELTE BTK bármely három befejezett félévet teljesített film szakirányos vagy film minoros BA, továbbá valamennyi filmtudomány MA szakos hallgatója. A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás egy félévre (februártól szeptemberig) szól. A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

A demonstrátor általános feladatai:
– az oktatók munkájának segítése;
– különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba történő bekapcsolódás;
– részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban;
– közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a tudományos diákkör munkájában;
– meghatározott időközönként beszámoló a tanszék nyilvánossága előtt munkájáról.

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját felügyelő oktató határozza meg.
A demonstrátor bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába, és részt vehet a szakmai programokon.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi mellékleteket:
– Motivációs levél
– Önéletrajz
– A pályázatot támogató ajánlólevél a tanszéken tanító egyik oktató részéről.

A pályázás menete:
A pályázati anyagot (ajánlás, önéletrajz, motivációs levél) le kell adni Németh Zsuzsánál a titkárságon szerda (febr. 22.) 12:00-ig.

Ha bármi kérdés felmerül bennetek, keressétek nyugodtan Vajdovich Györgyit (enigmafolyoirat _at_ t-online hu) vagy Berta Zsókát, a jelenlegi tanszéki demonstrátort (bertazsoka _at_ gmail com).