Pályázatok

Budapest Film Script Competition 2012

A pályázatra 18 és 35 év közötti szerzők, vagy szerzőpárok írásait várjuk. Egy szerző, vagy szerzőpáros csak egy művel pályázhat. A jelentkezést és a dokumentumok letöltését megelőzően a pályázóktól regisztrációt kérünk honlapunkon.

A jelentkezéssel egyidejűleg a pályázók elfogadják a pályázati feltételeket, és kijelentik, hogy a benyújtott művek az ő kizárólagos szerzői alkotásaik, illetve szerzőpárok esetében közösen nyújtják be a pályázatot. Amennyiben adaptációval indulnak, akkor rendelkezniük kell a mű eredeti jogosultjának felhatalmazásával. (Ez a dokumentum szintén csatolandó a jelentkezéshez.)

A jelentkezési dokumentáció kötelező elemei:

A jelentkezés akkor érvényes, ha legkésőbb a jelentkezési határidő napján a pályázók elektronikusan feltöltik, postára adják, vagy személyesen benyújtják a pályaművet.

  • A pályázatokat postán, CD-n, vagy DVD-n, a BUDAPEST FILM KFT.(1055 Budapest, Szalay u. 4. VII. em.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanitt személyesen is leadhatjátok minden munkanapon, 10-től 17 óráig
  • Elektronikusan jelentkezni a www.bufi.hu honlapon keresztül lehet az adatlap kitöltésével, és a pályamű feltöltésével.

A Budapest Film Kft. a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, nem küldi vissza, felelősséget azokért semmilyen formában nem vállal, azokkal kapcsolatosan jelen pályázat alapján semmilyen fizetési vagy egyéb kötelezettsége nincs.

A jelen szabályzat esetleges módosításait a Budapest Film Kft. írásban közli, és azonnal közzéteszi a Pályázat weboldalán. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot bármikor módosítsa a pályázat időtartama alatt. A szabályzat valamennyi módosítása a pályázat weboldalán (www.bufi.hu) való közzététel időpontjától érvényes.

Szerzői és Felhasználói jogok:

Bár a pályázaton való indulásnak nem feltétele, javasoljuk, hogy jelentkezés előtt a pályaművedet regisztráltasd valamelyik jogvédő szervnél, vagy más erre felhatalmazott intézménynél. A művek jegyzékbe vétele önkéntes, és az a célja, hogy teljes bizonyító erejű magánokirattal (Igazolás) igazolja azt a tényt, hogy az adott mű a műjegyzékbe vétel időpontjában a műjegyzékbe vétel szerinti tartalommal létezett. Ez elősegíti a szerzőség, valamint a mű azonosíthatóságának bizonyítását.

A Pályázat folyamán elkészült kész forgatókönyvek szerzői jogai kizárólag a szerzőt illetik meg, azzal a kikötéssel, hogy a pályázat eredményeként létrehozott 5 forgatókönyv tekintetében, azok megfilmesítése esetén, a szerző a film magyarországi, kizárólagos felhasználási jogait elsőként a Budapest Film Kft.-nek ajánlja fel, továbbá ezen jogok tekintetében a Budapest Film Kft.-nek elővásárlási jogot biztosít, illetve a forgatókönyvének megfilmesítésére olyan tartalmú szerződést fog kötni, melyben a Budapest Film Kft. fenti jogai biztosítva vannak. Az előzőek szerinti jog részleteiről a felek adott esetben külön megállapodást köthetnek.
A pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati munka bármilyen célú promóciója, kommunikációja, megjelenése előtt tájékoztatja arról a Budapest Film Kft.-t, és megfelelő formában, a Budapest Film Kft.-vel egyeztetett módon utal a pályázati munka részvételére jelen pályázaton.

A jelentezés határideje: 2012. április 15.