Filmszakos hírek

OTDK FELHÍVÁS

bagoly_otdk
Írta: film

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia társadalomtudományi szekciója 2013. április 8–10. között kerül megrendezésre a Kaposvári Egyetemen. Az országos konferencia előtt a dolgozatok saját intézményükben szakos TDK-konferencia keretében kerülnek megméretésre.

Sokak kérésére a TDK-dolgozatok leadásának határidejét megváltoztattuk. Az új időpont: november 12., hétfő, 14.00 óra. Ezután két és fél héttel következik a házi TDK-konferencia: november 30-án, 9.30-kor, a -137-es teremben. Kérdésekkel, konzultációs igénnyel forduljatok Pápai Zsolthoz!

 

A nevezhető dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 80.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. Filmtudományi tárgyú dolgozat magyar vagy angol nyelven adható be, bekötve vagy egybefűzve. (A szóbeli bemutatás angol nyelvű dolgozat esetén is magyar nyelven történik.)

Az OTDK nevezés tartalmi feltétele olyan, a képzési idő alatt, önképzési céllal végzett diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amelyet az intézményi konferencián az abszolutóriumot megelőzően a szerző személyesen bemutatott, és ott a zsűri alkalmasnak minősítette a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról bővebb információkat találtok az OTDT honlapján, a filmszakos TDK-val kapcsolatos további kérdésekkel pedig forduljatok Szűts Melinda tanszéki demonstrátorhoz (szutsmelinda@gmail.com).