Filmszakos hírek

NYILATKOZAT

Az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatói büszkék arra, hogy – amint a Magyar Nemzet cikke is írja – Intézetük a „hazai értelmiségi körök utánpótlását biztosítja”, amivel legfontosabb állami feladatát látja el, és örül, hogy ezt a Magyar Nemzet is meglátta. („Besúgó hangulat az ELTE-n”, Magyar Nemzet, március 27.)

Továbbá büszkék vagyunk arra, hogy intézetünkben nem kapnak helyet a rasszista, antiszemita, cigánygyűlölő, homofób, szexista, és általában az embereket faji, nemi, politikai, vallási hovatartozásuk miatt diszkrimináló nézetek, amivel az Intézet szellemisége megfelel az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának, az ENSZ alapokmányának, az Európai Unió alapjogi chartájának, a magyar alkotmánynak, a jelenlegi magyar kormány deklarált politikájának, valamint összhangban van az ELTE szenátusának március 18-án kelt állásfoglalásával az ELTE morális közösségéről.

Úgy véljük, hogy a jobboldaliságnak és a konzervativizmusnak nem szükségszerű velejárója a faji, vallási, nemi, stb. diszkrimináció, a kereszténységgel pedig nem is fér össze. Ezért ezen nézeteket hirdető vagy annak szellemében nyilatkozó diákok még nem készültek fel az újságírás felelősségteljes szakmájára, de azok sem, akik a nemzeti szellemiség és a konzervativizmus leple alatt ilyen nézeteket terjesztenek.

Elismerjük a liberális sajtószabadság azon következményét, hogy a kirekesztő és gyűlölködő nézeteinek bárki szabadon kifejezést adhasson a nyilvánosság előtt, de határozott álláspontunk, hogy ilyen nézeteknek az oktatásban nincs helyük, és ebben osztozunk a civilizált világ összes oktatási intézményével. Ha bármely diákunk elnyomva érzi magát amiatt, hogy nem zsidózhat és cigányozhat kedvére az órán, azt úgy tekintjük, mint aki azért panaszkodik, mert kivezetik egy étteremből amiatt, hogy hangosan böfögve az orrát túrja. Természetesen nem vitatjuk a jogát eme viselkedéséhez, és reméljük, hogy mire végez tanulmányaival nálunk, eme nézeteit már felülvizsgálta. Amennyiben ezt a Magyar Nemzet újságírója „pártszerű liberális dogmatizmusnak” nevezi, azt kell gondolnunk, hogy sem e szavak jelentését, sem az első bekezdésben idézett politikai dokumentumokat és nyilatkozatokat nem ismeri.

Aláírta az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet összes dolgozója