Info

GENDER MŰHELY

000084444-4190-625
Írta: film

Nő- és Férfitudományi TDK műhely alakul az ELTE Bölcsészkarán 2013 őszén.

A munkában a Magyar Irodalom és Kultúratudomány Intézet, az Angol–Amerikai Intézet, a Történeti Intézet, a Germanisztikai Intézet, a Filozófiai Intézet, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatói is részt vesznek.

Várjuk azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akiket érdekel

♦ a nők és a férfiak társadalmi helyzete, szerepvállalása,

♦ a női irodalom

♦ a nőtörténet

♦ a nemek különbsége a filozófiában

♦ a gendernyelvészet

♦ a feminista kritika

♦a queer elméletek

♦ az emberi jogok társadalmi nemi összefüggései

♦ a testelméletek

♦ a traumaelméletek

♦ nők és férfiak reprezentációi a filmekben, irodalomban, a vizuális művészetekben és a médiában

és akik szívesen írnának TDK-dolgozatot valamelyik (vagy hasonló) témában, valamint szívesen vitatnák meg a készülő vagy már kész dolgozatokat műhelymunka keretében.

Az első találkozó időpontja: 2013. november eleje (emailben küldünk értesítést)

A jelentkezéseket a gendertdk@yahoo.co.uk emailcímre várjuk 2013. október 25-ig (de jobb lenne mielőbb!).

MENYHÉRT ANNA:  tudományos munkatárs, a Trauma és Gender Kutatócsoport vezetője, Magyar Irodalom és Kultúratudomány Intézet

SIPOS BALÁZS: adjunktus, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

 

bélyegkép forrás: nol.hu