Pályázatok

DEMONSTRÁTOR KERESTETIK!

cinema
Írta: film

Filmszakos demonstrátor kerestetik!

Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanévre demonstrátori pozíció betöltésére két fő számára.

A pályázat beadásának határideje: 2018. november 11.

A jelentkezéseket elektronikus formában várjuk a következő e-mail címre: milojev.zsanett@btk.elte.hu

Demonstrátor lehet az ELTE BTK bármely, legalább két befejezett félévvel rendelkező film szakirányos vagy film minoros BA, továbbá valamennyi filmtudomány MA szakos hallgatója. Fontos az erős angol nyelvtudás. A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás egy tanévre (novembertől júniusig) szól. A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

A demonstrátor általános feladatai:

– az oktatók munkájának segítése;

– különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba történő bekapcsolódás (pl. szakdolgozati adattár és elektronikus könyvtár karbantartása);

– részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban (pl. webszerkesztés /hírek feltöltése/, Facebook-oldal kezelése – angol nyelven is!);

– közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a tudományos diákkör munkájának szervezésében;

– meghatározott időközönként beszámoló a tanszék nyilvánossága előtt munkájáról.

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját felügyelő oktató határozza meg.

A demonstrátor bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába, és részt vehet a szakmai programokon.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi mellékleteket:

– motivációs levél,

– önéletrajz,

– a pályázatot támogató ajánlólevél a tanszéken tanító egyik oktatótól.

A pályázás menete:

A pályázati anyagot e-mailen várjuk a következő címre: milojev.zsanett@btk.elte.hu.

Határidő: 2018. november 11-én éjfél.

A pályázatokról az oktatókból összeállított bizottság dönt legkésőbb november végéig.

Bármilyen további, a demonstrátori feladatokkal és a pályázással kapcsolatos kérdéssel keressétek Zsanettet /milojev.zsanett@btk.elte.hu/.