Szakzárás követelményei

Az államvizsga a diplomamunka szóbeli védéséből áll, melynek során a hallgatónak válaszolnia kell a bírálatban feltett kérdésekre, kreatív alkotóként kell reflektálnia leadott munkájára, valamint számot kell adnia a munkájához kapcsolódó szakmai ismereteiről, beleértve a kreatív munka szakterületéhez és témájához kapcsolódó technikai, elméleti és történeti ismereteket (pl. a választott mozgóképes műfajok történetéről vagy elméletéről, a műfajok sajátosságairól, forgalmazhatóságáról, megjelentetéséről stb.).

A diploma érdemjegye az alábbi jegyekből számítandó: a diplomamunka érdemjegyéből (70%) és a záróvizsga érdemjegyéből (30%).