BA Szabad bölcsészet film szakirány és film minor felvételének követelményei

Film szakirányra a 2. félév végén kell jelentkezni a Neptunon keresztül.

A felvételi követelmények a következők:

  • 4 db BBN-FLM-… kódú filmes tanegység elvégzése 2 félév alatt, ebből 1 db BBN-FLM-101… kódú alapozó tanegység kell legyen, a másik 3 tanegység a szak által a 2 félév során meghirdetett bármely BBN-FLM-… kódú tanegység lehet.

Amennyiben a szakirányra a felvehető létszámnál többen jelentkeznek, a hallgatók közül a 4 tanegységet a legjobb tanulmányi eredménnyel elvégző hallgatók kerülnek felvételre. Azoknál a hallgatóknál, akik az előírt 4 tanegységnél többet végeznek el, a legjobb 4 jegy átlaga kerül beszámításra.
(Azon hallgatók esetében, akik több mint 2 félév elvégzése után jelentkeznek szakirányra, az elbíráláshoz az átlagot az utolsó két félévben elvégzett filmes tárgyak érdemjegyeiből számoljuk ki! Értelemszerűen ehhez szükséges, hogy a legutolsó elvégzett két félévben a hallgatónak legyen legalább négy, filmes kurzusokon szerzett jegye.)

A filmelmélet és filmtörténet diszciplináris és tanári minor az egyetemünkön működő valamennyi diszciplináris szakirány mellé felvehető. Film minorra a 2. félév végén kell jelentkezni a Neptunon keresztül.

A film minor felvételének követelménye:

  • 3 db BBN-FLM-… kódú filmes tanegység elvégzése 2 félév alatt, ebből 1 db BBN-FLM-101… kódú alapozó tanegység kell legyen, a másik 2 tanegység a szak által a 2 félév során meghirdetett bármely BBN-FLM-… kódú tanegység lehet.

Amennyiben a minor szakra a felvehető létszámnál többen jelentkeznek, a hallgatók közül a 3 tanegységet a legjobb tanulmányi eredménnyel elvégző hallgatók kerülnek felvételre. Azoknál a hallgatóknál, akik az előírt 3 tanegységnél többet végeznek el, a legjobb 3 jegy átlaga kerül beszámításra.
(Azon hallgatók esetében, akik több mint 2 félév elvégzése után jelentkeznek minorra, az elbíráláshoz az átlagot az utolsó két félévben elvégzett filmes tárgyak érdemjegyeiből számoljuk ki! Értelemszerűen ehhez szükséges, hogy a legutolsó elvégzett két félévben a hallgatónak legyen legalább három, filmes kurzusokon szerzett jegye.)