BA Szabad bölcsészet Filmelmélet és filmtörténet szakirány – Szakzárás követelményei

Tanulmányaikat 2016-ban vagy később megkezdő hallgatók számára a követelmények:

A (csak szóbeli) záróvizsga a szakdolgozat védéséből, három tételsorból, valamint egy feladatsorból áll. Mindenkinek fel kell készülnie

  • 7 db magyar filmtörténet tételből,
  • 7 db egyetemes filmtörténet tételből,
  • 7 db műfaji filmes tételből,
  • 3 db filmelméleti témakörből.

A pandémiára való tekintettel a záróvizsga a Microsoft Teams felületén történik. A tételhúzás során a bizottság titkára egy számgenerátor segítségével húzza ki a tételeket. 

Tanulmányaikat 2016 előtt megkezdő hallgatók számára a követelmények:

BA-államvizsga (csak szóbeli), mely áll:

  1. a szakdolgozat védéséből,
  2. olyan összeállított tételsorokból, melyekből mindenki kiválasztja, miből készül fel, a vizsgán megmondja, mely tételekből készült és a bizottság fog azok közül választani.

Mindenkinek fel kell készülnie:

  1. 6 db filmtörténet tételből, ebből 4 db egyetemes filmtörténet és 2 db magyar filmtörténet tételből,
  2. 3 db filmelmélet tételből,
  3. 3 db műfaji filmes tételből, ezek közül 1 kötelező (első tétel), a maradék kettőt a többi megadott tétel közül lehet választani.

A záróvizsga értékelése

A szóbeli vizsgán a tételekre adott feleletek átlaga, kivéve, ha valamelyik elégtelen. Ha akár egy tételre elégtelen az értékelés, a záróvizsga elégtelen.

Az oklevél minősítése

Mely eredmények átlaga adja: A szakdolgozat és a záróvizsga eredményének átlaga

Államvizsgatételek