Bárdos Judit

Bemutatkozás

Bárdos Judit 1973-ban magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát, 1980-ban pedig filozófia szakos diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1978-ban egyetemi bölcsészdoktori diplomát, 1996-ban PhD fokozatot szerzett esztétikából.
1973 óta az ELTE Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszékének oktatója. Filmesztétikai és filmtörténeti kurzusokat tart az Esztétika és a Filmtudomány Tanszéken.
Fő kutatási területei az orosz filmelmélet, a formalista irodalomtudományi iskola tagjainak és Eisensteinnek a filmteoretikusi tevékenysége, újabban pedig az olasz film a neorealizmus és a modernizmus korszakában. E témakörökben magyar, angol és olasz nyelvű tanulmányokat publikált és több tanulmánykötetet szerkesztett. Tanulmányainak többsége a Filmkultúrában, a Világosságban és a Metropolisban jelent meg, filmszakkönyvekről és irodalmi művekről írott kritikái, recenziói pedig a Kritikában és az Élet és Irodalomban.

Fontosabb publikációk

 • Kamera és toll (A húszas évek szovjet filmelméletéről), A Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum kiadása, Budapest, 1979. (Filmtudományi Szemle 25. különszám) pp. 5-189.
 • Lukács György és a film. In: Kardos András és Radnóti Sándor szerkesztésében: Iskolák után, T-Twins Kiadó, Budapest, 1992. pp. 50-61.
 • Az attrakciók montázsától az intellektuális film elméletéig. Metropolis, 1998/3. pp. 64-76.
 • Eisenstein – művészet és elmélet. In: Eisenstein: Válogatott tanulmányok, Áron Kiadó, Budapest, 1998. pp. 7-31.
 • A belső monológ a filmben – Eisenstein kapcsolata Joyce-szal és Dreiserrel. In: Bárdos Judit szerkesztésében: Dombormű, Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára, Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 2001. pp. 145-161.
 • Kép, esemény, kép-esemény – az olasz neorealizmus filmnyelve. Világosság, 2002/4-5-6-7. pp. 125-129.
 • Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben. Filmkultúra 2002.
 • Tamino és Pamina találkozása filmen. In: Bárdos Judit szerkesztésében: Parlando, Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2005. pp. 51-58.
 • Irónia és történelem Eisenstein Októberében. Világosság, 2006/3. 91-95.
 • Eisenstein saját rajzairól. In: Filmkultúra 2006.
 • Metafora és metonímia a filmművészetben (Szerk. Bárány – Fábri – Kelemen – Tőzsér), Metafora, trópusok, jelentés. A Világosság tematikus triplaszáma, 2006/8-9-10. 177-18
 • A kiáltvány sem ég el (Egy orosz avantgárd csoportról, a FEKSZ-ről). Filmkultúra 2007.
 • Meleg és hideg színek a Vörös sivatagban. Filmkultúra, 2008/április
 • Andrzej Wajda: Katyń. Filmkultúra 2008 december
 • Két formalista filmesztéta: Balázs Béla és Eisenstein. Ex Symposion, 2010. 71. szám, 50-56. o.
 • Dante a filmvásznon. In: Olay Csaba (ed.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. pp. 161-171.
 • Pavese, a film és Antonioni. In: Dávid Kinga és Madarász Klára (eds.): AA.VV., Cesare Pavese és Elio Vittorini. Életpályák célkeresztben. (Konferenciakötet) Belvedere Meridionale, Szeged, 2011. pp. 160-170.
 • A filmszem többet lát.  A korai filmelméletek. Filmvilág, 2011 július, 38 – 40 o.
 • Róma filmképe. Egy Rossellini és egy Pasolini-film záróképe. In: Papp Zoltán (ed.): ”Viharnak kitett szavak által”. Tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2012. pp. 453-464.
 • “Egy marék porban az iszonyatot megmutatom neked”. In: Minarik, Sonnenschein és a többiek. Zsidó sorsok magyar filmen. Szerkesztette: Surányi Vera. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, Budapest, 2015. 140-145. o.
 • A Hruscsov-korszak az orosz-szovjet filmben. Múltunk. Politikatörténeti folyóirat LX. évfolyam, 3. szám (2015) 15-29. o.
 • A világ változtatott meg minket. Ettore Scola (1931-2016). Filmvilág, 2016 június, 16-21. o.
 • Scritti sul primo modernismo del film italiano. Aracne editrice, Ariccia, 2016.

Egyéb munkák

 • recenziók írása a megjelenő filmszakkönyvekről
 • tanulmánykötetek válogatása és szerkesztése
 • előadások nemzetközi konferenciákon a filmtudomány különböző problémáiról

Oktatott tárgyak

 • Filmesztétikai alapfogalmak
 • A kelet-európai modernizmus története
 • Film a filmben
 • Kurzusok az orosz, a lengyel és az olasz filmről
 • A neorealizmus és a korai modernizmus filmtörténete 

Elérhetőségek