Filmszakos hírek Konferencia

Értékmegőrző Szabadegyetem

Értékmegőrző Szabadegyetem
ELTE BTK Gólyavár, 2013. április 19. (péntek) 10-20 óra

A közelmúltban karunk a drasztikus anyagi megszorítások miatt arra kényszerült, hogy az oktatói közösség legtapasztaltabb, legnagyobb tudású és legértékesebb tagjai közül sokakat kényszerűségből nyugdíjazzon. Az oktatók és hallgatók közösségét ezáltal felfoghatatlanul súlyos és jóvátehetetlen kár éri. E veszteséget semmiféle szimbolikus gesztus nem enyhítheti, mégis úgy érezzük, szimbolikus értékmentő gesztusokra is szükség van ahhoz, hogy elkeseredésünknek hangot adjunk, ugyanakkor felmutassuk, miféle nagyszerű értékek veszhetnek így el az egyetemi közösség számára.

Szabadegyetemünk előadásainak megtartására a veszteséglistán szereplő kollégáinkat kértük fel. Voltak akik vállalták és voltak akik nem. Az esemény nem búcsú. Nem búcsúzunk, inkább a nyugdíjazott kollégák iránti tiszteletünket és megbecsülésünket fejezzük ki e rendezvénnyel. Valamint szeretnénk ha diákjainkkal és kollégáinkkal ez alkalommal újra megosztanák tudományos és oktatási tapasztalatukat, véleményüket a bölcsészettudomány és saját szakterületük helyzetéről, jövőjéről.

Szeretettel várjuk tehát valamennyi egykori és jelenlegi kollégájukat, egykori és jelenlegi tanítványaikat, hogy közösen köszönjük meg, amit eddig kaptunk tőlük, és emlékeztessük őket és magunkat is, hogy tudásuk és tapasztalatuk nélkül a jövőben is aligha boldogulhatunk.

Oktatói Hálózat
(Az esemény szervezői: Hargitai Henrik, K. Horváth Zsolt, Müllner András, Vincze Teréz – az ELTE BTK oktatói)

PROGRAM:

9.00-9:30 Tverdota György (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
9:30-10:00 Margócsy István (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
10:00-10:30 Demeter Júlia (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): Magasabb szempont vagy társalkodás? A színház funkciója a reformkorban
10:30-11:00 Tarján Tamás (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
11:00-11:30 Hozzászólások

11:30-12:00 Kálmán László (Elméleti Nyelvészet Tanszék): Paradigma(vissza)váltás a nyelvészetben?
12:00-12:30 Havas Ferenc (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet): Mondatszerkezet és világszemlélet
12:30-13:00 Sebestyén György (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)
13.00-13.30 Hozzászólások

13:30-14:30 Ebéd

14:30-15:00 Dukkon Ágnes (Szláv -és Balti Filológiai Intézet): “…keresem az embert az emberben”. Gondolatok Dosztojevszkij és a pszichológia kapcsolatáról
15.00-15.30 Joó Mária (Filozófia Intézet): Egyetemi életképek: kis magyar patriarchátus
15:30-16:00 Galicza Péter (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)
16:00-16:30 Ághné Ring Éva (Történeti Intézet): „Inkább tollal, mint fegyverrel!” Egy ismeretlen Hungarus szerepe a lengyel történelemben
16:30-17:00 Hozzászólások

17:00-17:30 Ruzsa György (Művészettörténeti Intézet)
17:30-18:00 Keserü Katalin (Művészettörténeti Intézet): Festészet és identitás – Amrita Sher-Gil
18:30-19:00 Kalafatics Zsuzsa (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): A kézírás és a kéziratos könyvek szerepe az orosz modernség kultúrájában
19:00-19:30 Hozzászólások

19:30 A szabadegyetem lezárása