Konferencia

ÖSSZKÉP

osszkep_4
Írta: film

I. Összkép Doktorandusz Konferencia a Pázmányon

November 23-án került megrendezésre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem budapesti épületében a Doktoranduszok Országos Szövetsége Művészeti, Színház- és Filmtudományi Osztálya és a PPKE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének közös konferenciája.

A konferencia alapgondolata volt, hogy a Művészeti, Színház- és Filmtudományi Osztály tudományágaihoz tartozó doktoranduszok számára teremteni egy olyan tudományos eszmecserére lehetőséget adó rendezvényt, amin nem csak bemutathatják saját kutatási területüket, a megírni tervezett doktori disszertáció témáját, és kutatásuk jelenlegi eredményeit, de ezzel együtt megismerkedhetnek mások kutatásaival is, miközben személyes kapcsolatba is kerülhetnek kollégáikkal. A DOSz Művészeti, Színház- és Filmtudományi Osztályának ezt a kezdeményezését karolta fel jó érzékkel Kovács Ákos egyetemi docens, a PPKE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének vezetője.

A konferencián öt szekcióban 7 egyetem 11 doktori iskolája illetve 15 doktori programja képviseltette magát az előadókon keresztül. A doktorandusz hallgatók a Színháztudományi és táncművészeti, Művészet- és művelődéstörténeti valamint Filmtudományi szekciókban mutatták be kutatási eredményeiket.

A szekciókat a tudományágak ismert oktatói, kutatói vezették: PhD. habil. Kiss Gabriella egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem, Színháztudományi Tanszékéről, CSc Szakács Béla Zsolt a PPKE Bölcsészet- és társadalomtudományi Kar, Művészettörténet Tanszék tanszékvezetője, PhD. habil, Rényi András egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti Intézetének igazgatója, DLA Báron György egyetemi tanár, a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatója, és PhD, DLA Kovács Ákos, egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének vezetője.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát Faluhelyi Krisztián és Zombori Áron az Irodalomtudományi Doktori Iskola, Barts Lívia Krisztina a Filozófiatudományi Doktori Iskola, Esztétika doktori program, valamint Benke Attila és Pusztai Beáta a Filozófiatudományi Doktori Iskola, Film-, média-, kultúraelmélet doktori program doktoranduszai képviselték.

Természetesen a konferencia lezárásával a munka nem ért véget, hiszen az előadások tanulmány változatával 2014 tavaszán már egy konferenciakötet formájában találkozhatnak az érdeklődők.