Folyóirat

APERTÚRA

GP_Bevezet+ęs_02-592x290
Írta: film

Megjelent az Apertúra magazin 2014-es téli kiadása.

Az Apertúra. Film–Vizualitás–Elmélet közel egy évtizedes múlttal rendelkező, 2005 őszétől megjelenő negyedéves online periodika, melynek elsődleges profilját a filmtudomány határozza meg, de interdiszciplináris meghatározottságánál fogva rendszeresen közöl írásokat a tág értelemben vett vizuális kultúra területéről is. Az Apertúra egyedülálló szerepet tölt be ma Magyarországon az elektronikus filmtudományos tartalmak szolgáltatásában, hiszen egyedi módon ötvözi a tudományosságnak, az interdiszciplinaritásnak és az oktatásnak a szempontjait, különös tekintettel a felsőoktatásra.

A 2014-es téli szám tartalmából:

AZ ÚJRAÉRTELMEZETT CSEHSZLOVÁK ÚJHULLÁM

 

Előbeszédek

Gerencsér Péter: Tyúkok a Škodán. Bevezetés a csehszlovák újhullámba

Zalán Vince: Másképpen beszélők. A csehszlovák újhullám előtörténetéhez

 

Szürrealizmus, szexualitás, ellenfilm

Alison Frank: A cseh szürrealizmus és a cseh újhullámos realizmus. A tárgyak jelentősége

Katarina Soukup: Szentségtörők lakomája. Evés és szubverzió Věra Chytilová Százszorszépek című filmjében

Jonathan Owen: Szlovák bohémek. Forradalom, ellenkultúra és az 1960-as évek vége Juraj Jakubisko filmjeiben


A totalitarizmustól a paternalizmusig

Gerencsér Péter: Emberarcú holokauszt? Az identifikáció apóriái Ján Kadár és Elmar Klos Üzlet a korzón (Obchod na korze) című filmjében

Gelencsér Gábor: Gondoskodom, tehát vagyok. A paternalizmus motívuma a cseh újhullám filmjeiben

Julia Zelman: A lelkiismeret és a szubjektív kamera. Karel Kachyňa: A fül (Ucho, 1970)

 

„Normalizált” őrültség

Petra Hanáková: „Filmek, melyeket szégyellünk”. A cseh őrült vígjáték az 1970-es és 1980-as években

 

A csehszlovák újhullám válogatott filmográfiája

A csehszlovák újhullám válogatott bibliográfiája

 

Recenzió
Milián Orsolya: Keletről Nyugatnak (is). Imre Anikó (ed.): A Companion to Eastern European Cinemas. 2012.