Filmszakos hírek

ANIMÁCIÓS ELŐADÁS

jankovics marcell sisyphus oscar
Írta: film

Közelítések a magyar animációs film történetéhez és irányzataihoz

Február 28-án, 17:00 órától a 34-es teremben Varga Zoltán kutatási prezentációja láthatóAz előadásban arra tesz kísérletet, hogy felvázolja, milyen szempontok segítségével ragadható meg a magyar animációs film története, illetve a magyar animáció irányzatai miképpen rajzolhatók ki. A kutatás kiindulópontja, hogy a magyar animációs filmet elsősorban rendkívüli sokféleség (diverzitás) jellemzi, amely kiterjed a különböző produkciótípusokra (rövidfilm – sorozat – egész-estés animáció), illetve a populáris esztétikumot éppúgy magába foglalja, mint a presztízsesztétikumot. A magyar animáció diverzitásának nem elegendő a regisztrálása: a jelenség intézménytörténeti, kultúrpolitikai és formai-stilisztikai magyarázatai animációs filmtörténetünk kardinális kérdéseit jelentik. A kutatás célja egyúttal annak a feltárása is, mi rejtezik a diverzitás mögött: azoknak az alapvető tendenciáknak a vizsgálata, amelyek – jóllehet nem számolják fel a stílusok, a témák, a szerzői látásmódok stb szimultán érvényesülő sokféleségét –, a széttartó törekvéseket mégiscsak összekapcsolják, közös nevezőre hozzák. Ezen összekötő elemek között található a magyar múlt különböző területeinek kiaknázása (folklór, irodalom, történelem), a karikaturisztikus stílusból építkező groteszk, illetve szatirikus-ironikus humor jelenlétét, valamint a szociografikus kérdésfeltevés iránt mutatott érdeklődést.