Konferencia

POPZENEKONF

zti_01
Írta: film

KONFERENCIA-FELHÍVÁS

Támogatott–ajánlott–hivatalos. A populáris zene és a kulturális politika viszonya Magyarországon az első világháborútól napjainkig

MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem, 2015. szeptember 17-18.

Amikor Magyarországon a politika és a populáris zene lehetséges kapcsolódási pontjait vagy a szabadidő szabályozásának módszereit kutatjuk, többnyire a diktatúrák időszakaira hivatkozunk. Pedig az ötvenes évek elejének tervezőasztal mellett komponált tánczenéin vagy a „3T” elvét a szórakoztató zenében is érvényesítő hatvanas-hetvenes éveken túl a legújabb kori magyar történelem más periódusaiban is voltak a „tömegek” figyelmébe ajánlott, illetve bürokratikus-adminisztratív eszközökkel támogatott és hátráltatott zenei műfajok, előadók, rendezvények. Olyan korszakokban is, amikor a hivatalos és az alternatív fogalma háttérbe szorult, illetve átalakult. Természetesen a beavatkozás mértéke és hatékonysága koronként és a berendezkedés jellegétől függően is sokat változott az elmúlt száz esztendőben, mint ahogy az aktuális társadalmi-politikai viszonyoknak megfelelően a módszerek is különbözők voltak – a párthatározatoktól a direkt finanszírozásig.

Az MTA BTK Zenetudományi Intézet „Lendület” 20-21. Századi Zenei Archívuma és Kutatócsoportja által meghirdetett Támogatott–ajánlott–hivatalos. A populáris zene és a kulturális politika viszonya Magyarországon című konferencia célja, hogy rámutasson a téma komplexitására és aktualitására, ezért a legkülönbözőbb tudományterületekről érkező szakemberek – zenetudósok, esztéták, közgazdászok, filozófusok, történészek, médiakutatók, szociológusok, újságírók – részvételére számít. Olyan előadók jelentkezését is várjuk tehát, akik nem konkrét zenei kérdésekkel, hanem a 20-21. századi magyar kultúra és művészet populáris zenével összefüggésbe hozható más területeivel (például filmmel, fesztiválokkal, internetes közösségekkel) vagy magyar vonatkozással is bíró, nem magyarországi témákkal foglalkoznak.

A konferenciára 20 perc hosszúságú előadásokkal lehet jelentkezni. Az előadás – legfeljebb 300 szó terjedelmű – absztraktját és az előadó rövid életrajzát 2015. április 30-ig lehet elküldeni a popzenekonf@gmail.com címre. Az absztraktok elbírálását követően a döntésről minden jelentkezőt 2015. június 5-ig emailben értesítünk.

A konferencia meghívott előadói:

György Péter esztéta; Standeisky Éva történész

A konferenciával kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel a konferencia főszervezőjéhez, Ignácz Ádámhoz (ignacz.adam@btk.mta.hu) fordulhatnak.