Filmszakos hírek

DEMONSTRÁTOR wanted

Filmszakos demonstrátor kerestetik!

 

Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévre demonstrátori pozíció betöltésére egy fő számára.

A pályázat beadásának határideje: 2015. szeptember 15.

 

Demonstrátor lehet az ELTE BTK bármely, legalább három befejezett félévvel rendelkező film szakirányos vagy film minoros BA, továbbá valamennyi filmtudomány MA szakos hallgatója. A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás egy tanévre (szeptembtől júniusig) szól. A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda.

 

A demonstrátor általános feladatai:

– az oktatók munkájának segítése;

– különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba történő bekapcsolódás (pl. szakdolgozati adattár és elektronikus könyvtár karbantartása);

– részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban (pl. webszerkesztés, közösségi média felületek kezelése);

– közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a tudományos diákkör munkájának szervezésében;

– meghatározott időközönként beszámoló a tanszék nyilvánossága előtt munkájáról.

 

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját felügyelő oktató határozza meg.

A demonstrátor bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába, és részt vehet a szakmai programokon.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi mellékleteket:

– motivációs levél,

– önéletrajz,

– a pályázatot támogató ajánlólevél a tanszéken tanító egyik oktatótól.

 

A pályázás menete:

A pályázati anyagot e-mailen várjuk a következő címre: enigmafolyoirat@t-online.hu, 2015. szeptember 15-én éjfélig.

A pályázatokról az oktatókból összeállított bizottság dönt legkésőbb szeptember 30-ig.

 

Bármilyen további, a demonstrátori feladatokkal és a pályázással kapcsolatos kérdéssel keressétek Vajdovich Györgyit (enigmafolyoirat@t-online.hu) vagy György Kata jelenlegi tanszéki demonstrátort (gyorgykata@hotmail.com).