Info

Hasznos tudnivalók a Filmtudomány MA felvételihez szükséges anyagok leadásáról

paradiso
Írta: film

Kedves Felvételiző Hallgatók!

A Filmtudomány MA szak írásbeli részéhez szükséges dokumentumok leadási helye és ideje: május 20-22. 10-14 óra között az ELTE BTK Múzeum körút 6-8. szám A épület 2. emelet 251-es számú szobában.

A személyes leadás mellett lehetőség van postai úton (a borítékon „Felvételi tanulmány” megjelöléssel megküldeni az anyagot a következő címre: Filmtudomány Tanszék ELTE BTK Budapest 1088 Múzeum körút 6-8.  Főépület Intézeti Titkárság), valamint elektronikusan megküldeni az anyagokat a film@btk.elte.hu email címre.

Írásbeli szakasz:

A jelentkezőknek be kell adniuk a következő anyagokat:

 • Motivációs levél, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális érdeklődési területének bemutatására is.
 • A szakirányos tanulmányokat igazoló leckekönyv másolata. Amennyiben nincsen elég előtanulmánya filmes tárgyakból, kreditelismerési kérelmet kell benyújtania (további részletek a tanszéki honlapon olvashatóak.)
 • Életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció, konferencia-részvétel, filmes munka, fesztiválszervezés, önkénteskedés stb.).
 • Egy filmes tárgyú, lehetőség szerint tudományos igényű, írásbeli munka. Ez lehet szakdolgozat, szemináriumi dolgozat, vagy más filmes tárgyú írás, publikáció, lehetőség szerint legalább 10.000 leütés terjedelemben (Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy amennyiben a jelentkező filmes témában írta BA szakdolgozatát, akkor a szakdolgozatot nyújtsa be!).
 • Filmelmélet specializációra jelentkezők: Az MA képzés során elvégzendő önálló kutatás tervezete, melynek alapján a jelölt a szakdolgozatát szeretné elkészíteni: a kutatandó téma és probléma leírása, az esetleges előzetes hipotézisek ismertetése, továbbá előzetes bibliográfia, esetleg filmográfia.
 • Filmkészítő specializációra jelentkezők: egy elméleti vagy történeti, esetleg filmszakmai kérdést vagy témát tárgyaló dolgozat tervezete 2-3 oldalban: a probléma, téma ismertetése, előzetes szakirodalom. Jó, de nem kötelező, ha ez a választott téma valamilyen kapcsolatban van a tervezett filmkészítői munkával. Ha van ilyen kapcsolata, akkor azt is jelezze ebben a témafelvető esszében.
 • A filmkészítő specializációra jelentkezők számára ezeken kívül: a jelölt egy korábban készített kisfilmje, mozgóképes munkája, melyet egy olyan jelszavas vagy jelszó nélküli webcímre töltsenek fel, amelynek linkjét az írásbeli anyagaikkal együtt a film@btk.elte.hu email címre küldjék el.

Az írásbeli szakasz pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja.

 • A küldeményhez csatolni kell egy kísérőlevelet a mellékelt dokumentumok felsorolásával, továbbá a felvételi vizsga különeljárási díjának (4 000 Ft) befizetését igazoló feladóvevényt (a befizetéshez szükséges „sárga csekket” a Tanulmányi Hivatal levélben küldi meg május első felében).

Szóbeli szakasz:

A hallgató által beadott írásos (illetve mozgóképes) anyagok megbeszélése.

 • A jelentkező MA szakzáródolgozati tervével, témájával kapcsolatos kérdések, az MA kutatási tervhez szükséges filmes előképzettség felmérésére irányuló kérdések.
 • Filmismeret, tájékozódás a filmtörténetben, filmesztétikai ismeretek felmérése.
 • Filmkészítő specializációra jelentkezők esetében a beadott mozgóképes anyag koncepciójára, elkészítési körülményeire irányuló kérdések.
 • A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom: A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, valamint a beadott írásos anyaghoz felhasznált irodalom, filmlista. Ennek összeállítása a jelentkező feladata. A szóbelin kell számot adni a választott témához kapcsolódó filmekről, olvasmányokról.

Jó felkészülést mindenkinek!