BA Szabad bölcsészet Filmelmélet és filmtörténet specializáció – Felvételi követelmények

Film specializációra a 2. félév végén kell jelentkezni a Neptunon keresztül.

A felvételi követelmények a következők:

  • 4 db BBN-FLM-… kódú filmes tanegység elvégzése 2 félév alatt, ebből 1 db BBN-FLM-101… kódú alapozó tanegység kell legyen, a másik 3 tanegység a szak által a 2 félév során meghirdetett bármely BBN-FLM-… kódú tanegység lehet.

Amennyiben a specializációra a felvehető létszámnál többen jelentkeznek, a hallgatók közül a 4 tanegységet a legjobb tanulmányi eredménnyel elvégző hallgatók kerülnek felvételre. Azoknál a hallgatóknál, akik az előírt 4 tanegységnél többet végeznek el, a legjobb 4 jegy átlaga kerül beszámításra.
(Azon hallgatók esetében, akik több mint 2 félév elvégzése után jelentkeznek specializációra, az elbíráláshoz az átlagot az utolsó két félévben elvégzett filmes tárgyak érdemjegyeiből számoljuk ki! Értelemszerűen ehhez szükséges, hogy a legutolsó elvégzett két félévben a hallgatónak legyen legalább négy, filmes kurzusokon szerzett jegye.)