Köszönet stúdiósainknak

A megszokott és mindenkor kijáró szóbeli köszönetet kezdjük lassan elégtelennek érezni, ezért az interneten is világgá kiáltjuk:

Nagyon köszönjük az Intézetünk stúdiójában dolgozó technikus kollégák rengeteg munkáját, amivel lehetővé teszik, hogy digitalizálva rendelkezésre álljanak a tanításhoz szükséges filmek, szövegek, szemléltető anyagok! Köszönjük, hogy erőn felül mindig készségesen segítik munkánkat! Köszönjük áldozatkészségüket, türelmüket és helytállásukat, mellyel a mostani nehéz időkben is kitartanak!

A Filmtudomány Tanszék tanárai