Rólam

Vincze_Teréz_ELTE_2 retus copy2000-ben az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán, 2001-ben esztétika szakán diplomáztam, illetve az ELTE mozgóképelmélet és pedagógia, valamint irodalomelmélet szakprogramjain szereztem oklevelet. 2009-ben az ELTE BTK Esztétika doktori programján summa cum laude minősítéssel védtem meg doktori (Ph.D.) disszertációmat, értekezésem címe: Szerző a tükörben: A filmszerző fogalmának (át)értelmezése kortárs önreflexív filmekben.
1999 és 2002 között az esztergomi Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola filmes specializációján filmtörténetet és filmelemzést oktattam. 2002-től meghívott előadóként, 2004-től tanársegédként, 2010-től egyetemi adjunktusként tanítok az ELTE filmelmélet és filmtörténet szakán. 1999 óta vagyok a Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóirat szerkesztője, 2003 és 2009 között főszerkesztője voltam.

Oktatott tárgyak:

  • Klasszikus filmelmélet
  • Modern filmelmélet
  • Filmelemzés
  • Feminista filmelmélet
  • A filmmusical elmélete és története
  • Önreflexió a filmművészetben
  • Filmtörténeti historiográfia
  • Dél-koreai film