Konzultáció

Ezen az oldalon összegyűjtök néhány olyan tudnivalót, melyeket a konzulensi vezetésemmel készülő BA, MA szakdolgozatok, illetve disszertációk készítőinek figyelmébe ajánlok.

1. Minden szakdolgozatíró első feladata, hogy megismerkedjen az alábbi linkeken található dokumentumokkal, melyek a dolgozat formai, terjedelmi stb. követelményeit ismertetik:
BA szabad bölcsészet szak filmszakirány szakdolgozati követelményei
ELTE BTK központi rendelkezései BA szakzárással kapcsolatban

MA filmtudomány szak szakdolgozati követelményei
ELTE BTK központi rendelkezései MA szakzárással kapcsolatban

2. Konzultálni a legtöbb esetben csak “valamiről” lehet. Tehát a konzultációra a hallgatónak valamit hoznia kell, amiről beszélünk (például témaötletek, lehetőleg témavázlattal; problémák, melyek előzetes tájékozódáson alapulnak, és amelyeken a hallgató már elgondolkodott). Tehát problémákat nem a konzulens vet fel, hanem a hallgató, a konzulens azokról véleményt mond, segít felülbírálni, továbbgondolni azokat. Esetleg segít újat találni. De a konzultáció nem a konzulens produkciójáról szól, hanem a hallgatóéról!!! Ezért látszik különösen hasznosnak, ha a dokumentumot (vázlat, bibliográfia, megírt szövegrészlet), amivel kapcsolatban a konzultáció zajlani fog, a konzulens előre e-mailen megkapja, hogy a konzultáció a lényeggel (vagyis magával a megbeszéléssel) telhessen!

3. Miután a dolgozat témáját konkretizáltuk, többé soha ne küldjetek olyan kutatási tervet, szinopszisváltozatot, szövegrészletet, mely nem tartalmazza a kidolgozottságnak az adott pillanatban fennálló fokát tükröző (tervezett) tartalomjegyzéket is, jelölve, hogy az éppen küldött szöveg abban hol kívánja elnyerni a helyét.

4. A dolgozat leadásához közeledve, amikor a konzultáció már a konkrét szövegről folyik, kérem, hogy ne küldjetek olyan szövegváltozatokat, melyekből hiányoznak a lábjegyzetek!!! A lábjegyzetek megalkotása nem a dolgozat végső, “formai” munkálataihoz tartozik. A lábjegyzetek nélkül a szöveg nincs, konzulensileg nem értékelhető a minősége, tehát nem tudok vele mit kezdeni.

5. A bibliográfia és a lábjegyzetek fontosságát nem lehet elégszer ismételni. Színvonalas szakirodalom felhasználása és szabályos bibliográfiai hivatkozások nélkül egyszerűen nincs szakdolgozat! Felhívom ezért a figyelmet, hogy mindenki szíveskedjen megismerkedni az ELTÉ-n elérhető tudományos cikkadatbázisokkal. Szakterületünkön kurrens, színvonalas magyar szakirodalom szinte egyáltalán nem létezik, szakterületünk kurrens nyomtatott szakirodalmát lényegében semelyik magyarországi könyvtár nem gyűjti, ezért szakdolgozatírásnál a nemzetközi cikkadatbázisok különös fontosságúak.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tájékoztatója az ELTÉ-ről elérhető adatbázisokról

Hogyan tegyük otthoni gépünket ELTE-géppé (VPN/stunnel), hogy otthon is használhassuk az ELTE által előfizetett adatbázisokat?

Az Országos Széchényi Könyvtárból elérhető adatbázisok

Lásd még:
Miért ne használjuk a Wikipediát forrásként a szakdolgozatunkban?

A szakirodalom nyilvántartásához, és szabályos lábjegyzetek automatizált elkészítéséhez ajánlom minden dolgozatíró figyelmébe az EndNote bibliográfiakezelő programot, melynek online verziója ingyenesen használható egy online felhasználói fiók létrehozása után: www.myendnoteweb.com