Folyóirat

PUBLIKÁLJ AZ APERTÚRÁBAN

uj.apertura.hu_tudomanypolitika-hirlevel
Írta: film

Az Apertúra 2018-tól tervezett számai
Kedves Szerzőik és Olvasók!

Az Apertúra az alábbi hét témában várja az írásokat. Az adott területet meghatározó, mértékadó írásokat szeretnék publikálni, amit a kéziratok lektorálásával, többkörös szerkesztésével tudnak elősegíteni. Ötletekkel, absztraktokkal kérik, hogy keressék az adott tematikus szám szerkesztőit.

uj.apertura.hu_1.a-mozgokep-helye-az-ujmediaban-300x200A mozgókép helye az újmédiában
Hogyan lehetséges a „mozgókép” fogalmának újraalapozása a posztfotografikus, posztnarratív posztmoziban? Az Apertúra folyóirat ezen száma a web 2.0 („a felhasználó generálta tartalom”) és a mozgókép viszonyát kutatja szélesebb, transzdiszciplináris megközelítésben.
Szerkesztők: Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com) és Gerencsér Péter (gerencser77@gmail.com)

uj.apertura.hu_2.magyar-filmtortenetiras-300x203(Magyar) filmtörténet(írás)
A digitális környezet a kortárs filmtörténetírást nemcsak közönségének és lehetséges funkcióinak megváltozásával, hanem a szó legelementárisabb értelmében vett tárgyának a megváltozásával is kell hogy szembesítse. A kérdés az, hogy ma mi a filmtörténetírás tulajdonképpeni tárgya.
Szerkesztők: Török Ervin (et51ma@yahoo.com) és Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com)

uj.apertura.hu_3_2.film-es-popzene-300x186Film és popzene
Bár a film és a könnyűzene a filmtörténet kezdeteitől fogva érintkezik egymással, a populáris zene a huszadik század második felében lett a filmzene meghatározó eleme, a pop- és rockzene ötvenes-hatvanas években megugró népszerűségétől aligha elválaszthatóan.
Szerkesztő: Milián Orsolya (milianro@yahoo.com)

uj.apertura.hu_4.a-filmoktatas-kortars-kerdesei-300x197A filmoktatás kortárs kérdései
A tematikus szám arra a kérdésre keresi a választ, hogy van-e valami sajátlagos a film- vagy mozgóképoktatás módszertani alapvetésében, és melyek azok az ismeretkörök, készségek, jártasságok, kompetenciák, melyeket a filmoktatáson keresztül sajátíthatnak el a leghatékonyabban a hallgatók.
Szerkesztő: Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com)

uj.apertura.hu_5.posztfeminizmus-es-filmtudomany-300x212Posztfeminizmus és filmtudomány
Van-e értelme manapság a feminista megközelítéseknek? Úgy tűnik, nem csupán egyre megszokottabb, de az újabb filmekben egyre nehezebb is a feminista kritika klasszikus tárgyainak a felmutatása.
Szerkesztő: Hódosy Annamária (hodosy.annamaria@gmail.com)

uj.apertura.hu_6.visegradi-animacio-300x231Visegrádi animáció
A ’90-es évektől megélénkülő animációkutatás kevésbé vizsgált területét jelenti a közép-európai animációs film és annak összehasonlító megközelítése. Az Apertúra tervezett tematikus száma ezt a hiányt igyekszik pótolni.
Szerkesztő: Gerencsér Péter (gerencser77@gmail.com)

uj.apertura.hu_7.film-noir-300x207Film noir, (nemzet)köziség, identitás
Az Apertúra 2013-as noir számának folytatásaként tervezett lapszám a nemzetközi kölcsönhatásokra helyezi a hangsúlyt – mintegy kontrollcsoportként tekintve az európai vagy akár a távol-keleti noirra, illetve megvizsgálja a magyar film noir kérdését.
Szerkesztő: Huszár Linda (linda.huszar@gmail.com)

uj.apertura.hu_tudomanypolitika-hirlevel-300x211Tudomány, tudománypolitika, tudománymenedzsment
Párhuzamosan azzal a jelenséggel, ahogy a tudománypolitikában nő a tudományos tevékenység társadalmi hasznának és megítélésének formalizált mérésére irányuló igény, egyre erősödik az a tudományelméleti diskurzus, amely a különféle tudománymetriai rendszerek logikáját, ellentmondásait tárja fel, vagy akár létjogosultságát kérdőjelezi meg, és felhívja a figyelmet azokra az önlegitimációs kényszerhelyzetekre, amelyekkel az ilyen elvárásrendszerek esetenként nem csak a tudományra, de a társadalom egészére is romboló hatásúak tudnak lenni.
Szerkesztő: Matuska Ágnes (magnes@lit.u-szeged.hu)

A teljes témakiírások elérhetők az Apertúra weboldalán:
http://uj.apertura.hu/az-apertura-film-vizualitas-elmelet-tervezett-szamainak-temai/