Az ELTE és a Budapest Film Academy közös filmes képzése

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyó mozgóképes, filmes képzések új fejezetét nyitotta meg 2011 őszétől az ELTE Filmtudomány Tanszéke és a Budapest Film Academy új közös, költségtérítéses, magyar és angol nyelvű gyakorlati filmkészítő képzése. A Budapest Film Academy gyakorlati kurzusait neves gyakorló filmkészítők tartják, az órák a magyar filmipar legmodernebb gyártóbázisain folynak valódi professzionális körülmények között, és egy-két év alatt a filmkészítés teljes vertikumát lefedik.

A Budapest Film Academy alapítója, Hódi Jenő, a New York-i Columbia Egyetem filmszakának mesterképzésén Milos Forman és Brian De Palma osztályában végzett. A diploma megszerzése után hosszú éveken át Amerikában és Nyugat-Európában dolgozott mint író, rendező és producer. Célja, hogy az akadémiát elvégző diákok olyan európai gondolkodású alkotókká váljanak, akik a filmszakma valamennyi területén otthonosan mozognak úgy Európában, mint az Egyesült Államokban. Az akadémia célja továbbá, hogy a diákokkal megismertesse az amerikai „know-how”-t és a nemzetközi filmkészítésben is jártasságot szerezzenek.

A Budapest Film Academy az ELTE oktatási rendszeréhez, valamint a magyar és az európai felsőoktatási követelményekhez illeszkedve a globális piacra felkészítő filmes képzést ad. Az ELTE Filmtudomány tanszéke a Budapest Film Academy képzése fölött szakmai kontrollt gyakorol és a Budapest Film Academy szervezésében elvégzett órákról az ELTE kreditigazolást állít ki. A kreditigazolás révén a BFA-nál elvégzett kurzusok elismertethetők az ELTE filmes képzésein vagy az előírt feltételek megléte esetén bármely más hasonló képzést folytató, hazai és külföldi felsőoktatási intézménynél.

A Budapest Film Academy az ELTE filmes képzéseit segíti azáltal, hogy kurzusain az ELTE Szabad bölcsészet Filmelmélet és filmtörténet szakirányos és Filmelmélet és filmtörténet minoros, valamint Filmtudomány MA szakos hallgatói számára minden félévben adott számú ösztöndíjat biztosít. Más szakok vagy intézmények hallgatói számára a Budapest Film Academy egyéb ösztöndíj-lehetőségeket kínál.

A ELTE-BFA szorosan együttműködik külföldi felsőoktatási intézményekkel, továbbá film- és utómunka stúdiókkal, produkciós felszerelést kölcsönző vállalatokkal, produkciós cégekkel, nemzetközi és magyar forgalmazókkal.
Az akadémia oktatói kara magas szinten képzett egyetemi tanárokból, illetve a filmes szakma jelentős és díjnyertes alkotóiból áll, akik kapcsolataikkal és tudásukkal egyaránt támogatják diákjaikat. A legtehetségesebb hallgatókat komoly szakmai múlttal bíró külföldi és hazai mentorok segítik tanácsaikkal.

Az ELTE filmtudomány tanszékének filmelméleti, filmtörténeti, műfajelméleti és esztétikai oktatását kiválóan kiegészíti a Budapest Film Academy gyakorlati képzése. A filmkészítésen túl a filmfinanszírozás és koprodukciók megismertetése is célja az akadémiának. Alapelve – „brand”-je –, hogy a filmezést ne csak művészeti ágként tanítsa, hanem ennek üzleti oldalát is bemutassa.

A filmgyártás világa mindinkább globálissá válik. A legjobb filmes iskolák ezt felismerve alkalmazkodnak az új elvárásokhoz. A Budapest Film Academy végzett hallgatói versenyképes alkotókként indulnak el pályájukon, és nemcsak választott szakmájukban, de a filmkészítés más területein is megállják a helyüket. A ELTE-BFA képzése olyan egyedülálló képzés, ahol a végzős diákok aktív segítséget kapnak, hogy a filmszakmában munkát kapjanak.

Az adott félévben meghirdetett kurzusok listája, a jelentkezés módja és a térítési díjak megtekinthetők itt: https://budapestfilmacademy.com/site/hu/nyitolap/.

A 2011 őszi félév közös filmje: In Our Time