fabri-zoltan-hannibal-tanar-ur-1956.jpg_368x800

Történet

Az ELTE BTK Filmelmélet és filmtörténet szak története

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2000-2001-es tanév óta létezik Filmelmélet és filmtörténet szak. A szak az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet keretein belül működik, együtt az Esztétika szakkal és a Kommunikáció szakkal. 2009 nyarán a szak önálló Filmtudomány Tanszékké alakult. Az ELTE BTK filmes képzésének előtörténete azonban jóval korábbra nyúlik vissza.

Magyarországon az első rendszeres felsőfokú filmképzés 1988-ban indult meg az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, a Népművelés szak “filmterjesztő specializációjaként” Lányi András vezetésével. Nem sokkal ezután a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Kovács András Bálint vezetésével jött létre egy posztgraduális Mozgóképelmélet szak, amely már teljes egészében elméletcentrikus volt. Majd 1994 szeptemberétől az ELTE Esztétika Tanszékén indult el a Mozgóképelmélet- és Pedagógia önálló program, amely már egy leendő egyetemi nappali szak igényével és tematikájával szerveződött. Az esztergomi és a filmfőiskolai programok sok tekintetben az ELTE-n futó program közvetlen szakmai előzményének tekinthetők, részben a lehetséges tanmenetek folyamatos kidolgozása, finomítása miatt, részben amiatt, hogy az itt oktató előadók szinte mindegyike a többi programban is oktatott. Sokéves tapasztalat és ennek során kipróbált tanmenetek állnak tehát szakunk mögött.

A nappali Filmelmélet és filmtörténet szak 1998 óta egyetemi B szakként, 2000-től pedig A szakként működik. 2006 óta a BA szabad bölcsész szak keretein belül filmes szakirányként folytatjuk a képzést, illetve emellett minort is működtetünk. A 2007-2008-as tanévben a Kommunikáció szak oktatóival közösen elindítottuk a Film-, média-, és kultúraelmélet doktori oktatási programot (PhD). Az idei, 2009-2010-es tanévben pedig a bolognai folyamat végső állomásaként megkezdődik – az országban elsőként, egyedül intézményükben – a Filmtudomány szakos mesterképzés (MA), miközben előkészítjük a Mozgóképkultúra- és médiaismeret tanári MA-t is, amelynek indítása 2010 őszére várható.

A képzés alappilléreit a kezdetektől az elméleti és történeti kurzusok, a filmelemző órák, valamint a gyakorlati munka (filmkészítés) jelentik. Az itt végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei változatosak. Innen került ki a középiskolai filmoktatás tanári gárdájának zöme. A hazai filmszakmai cégekben és kulturális intézményekben igen sok egykori eltés filmes diák dolgozik. Az 1994-ben indult Mozgóképelmélet és Pedagógia program első két évfolyamának hallgatói indították el 1997-ben a Metropolis negyedéves filmelméleti és filmtörténeti folyóiratot, a Filmszak hallgatói pedig 2009-ben a Prizma című, szintén negyedéves filmes folyóiratot. A szak egykori hallgatói közül többen szerkesztői, illetve állandó munkatársai a Mozinet magazinnak. A szakon végzett vagy tanult hallgatók közül igen sokan sikerrel felvételiztek a Színház- és Filmművészeti Egyetem különféle szakjaira (rendező, operatőr, vágó, gyártásvezető, producer, forgatókönyvíró). A szak oktatói gárdájának második nemzedéke szintén zömében az első évek hallgatói közül került ki.