elte2

Konferenciák

100 years logo100 years of Korean Cinema
International symposium in celebration of the centenary of Korean Cinema

ELTE BTK Filmtudomány Tanszék / Koreai Kulturális Központ
2019. október 30.

Részletek »

 

Multilingualism in Contemporary Bollywood Cinema

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet / Filmtudomány Tanszék  

2019. március 9. 

Részletek 

Screen Memories – Depictions of State Socialism and 1989 in Screen Media
Film Fesztival and International ConferenceScreenMemories-Toldi-1000

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet / Filmtudomány Tanszék
2014. november 20-26.

Gaál István – Sára Sándor 80

ELTE BTK Filmtudomány Tanszék, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2013. szeptember 27–28.

A Gaál István és Sára Sándor születésének 80. évfordulója alkalmából szervezett konferencia célkitűzése annak vizsgálata, hogy e két életmű milyen szerepet játszott a modern magyar filmtörténetben és milyen hatást gyakorolt a későbbi generációkra.

Szőts István emlékkonferencia

ELTE BTK Filmtudomány Tanszék, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2012. szeptember 28.

szots-istvan2012. szeptember 28-án az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Filmtudomány Tanszéke egész napos konferenciát szervezett Szőts István születésének 100. évfordulója alkalmából. A tudományos rendezvény lehetőséget teremtett, hogy megemlékezzünk a 20. századi magyar filmtörténet egyik kiemelkedő alakjáról, és hogy megvizsgáljuk, milyen tanulságokat hordoznak filmjei, írásai, és rendezői személyisége a 21. században.
A konferencián külön szekció foglalkozott az Emberek a havason értelmezési lehetőségeivel (formanyelvi szempontok – társadalomtörténeti szempontok), a Szőts-filmek és a társművészetek viszonyával (képzőművészet, zene, Szőts-filmek műfajiságának kérdése), az alkotások társadalomtörténeti kapcsolódási pontjaival (Szőts-filmek realizmusa, hitvilága, politikai kontextusa, Szőts néprajzi tevékenysége), valamint a Röpirat a magyar filmművészet ügyében gondolatvilágával (pl.: Szőts István cenzúráról való elképzelései).

SCSMI Budapest Conference

ELTE BTK Filmtudomány Tanszék, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2011. június 8-11. 

A Kognitív Filmtudományi Társaság (SCSMI – Society for Cognitive Studies of the Moving Image) egy interdiszciplináris szervezet, mely olyan kutatókat tömörít, akik a film és más mozgóképi médiumok elemzésének kognitív, filozófiai, esztétikai, idegtudományi és evolúciós pszichológiai megközelítései iránt érdeklődnek. Az SCSMI tagjai többek között annak megértését tűzték ki célul, hogy a befogadók perceptuális és neurológiai folyamatai hogyan befolyásolják a filmi narratíva megértését, a filmek bizonyos formai jellegzetességeinek felismerését.
Tanszékünket az a megtiszteltetés érte, hogy 2011 nyarán a Kognitív Filmtudományi Társaság éves konferenciáját nálunk rendezte meg. A rendkívül jó hangulatú és igen érdekfeszítő konferenciára a világ minden tájáról érkeztek kognitív filmtudománnyal foglalkozó kutatók.

További információk:

SZTÁROK – A sztár-jelenség a film és média világában

Műhelykonferencia az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékén
ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2010. április 9. péntek

SZTÁROK logóBár a különböző vérmérsékletű, fajsúlyú és tehetségű sztárok szinte a kezdetek óta jelen vannak, és esszenciálisan hozzátartoznak a film és a média történetéhez, mégis viszonylag újabb keletű a sztár-jelenség elméleti problematizálása (l. Star Studies, Celebrity Culture stb.). Ennek során egyre világosabbá válik, hogy a sztár komplex, leginkább interdiszciplinárisan kutatható jelensége olyan filmes, médiaipari és társadalmi változásokkal áll összefüggésben, melyeket a nyilvánosság, identitás és individualitás fogalmainak 20. századi átalakulása eredményezett. Ilyen értelemben a sztár-jelenséggel párhuzamosan egyre fokozódó figyelem fordul az intézmény- és közönségvizsgálatra, a rajongók és a kult-jelenség kutatására is.

További információk:

Film és kulturális evolúció

Műhelykonferencia az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékén
ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2009. október 16.

Az ELTE Filmtudomány Tanszékén megrendezésre kerülő minikonferencia célja a kortárs kulturális evolúció-elmélet alkalmazási lehetőségeinek feltérképezése a filmtudomány területén, különös tekintettel olyan tömegfilmes jelenségekre, mint a műfajképződés és műfajváltozás (időbeli illetve földrajzi módosulatok), a remake és adaptáció törvényszerűségei, valamint a mémelmélet érvényessége a filmek tematikai hálózatában.
Program:
Varró Attila: Bevezetés: műfajelmélet és a darwini természetes szelekció
Gerdelics Miklós: Az adatbáziselemzés lehetőségei a műfajelméletben
Sepsi László: Műfajok és kulturális határok: a migráció jelensége
Bujna Balázs: A mémelmélet és a niche-építés a filmelméletben
Roboz Gábor: A film noir módosulása a kulturális evolúció tükrében

1968 a filmművészet tükrében

Műhelykonferencia az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékén
ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2008. november 7-8.

1968 logóAz 1968-as év a világ számos pontján sorsfordító eseményeket hozott magával. A társadalmi és politikai változások a filmművészetben is éreztették hatásukat, a filmek és alkotóik maguk is szerepet vállaltak ezen események szellemi előkészítésében, majd pedig hagyatékuk megőrzésében. A nevezetes év negyvenedik évfordulója kiváló alkalmat nyújt arra, hogy közelebbről megvizsgálhassuk, milyen hullámokat keltett 1968 az elmúlt évtizedek filmművészetében és médiatudományában.

New and Old Frames – NECS The Budapest Conference

ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2008. június 19-22. 

A NECS-et (European Network for Cinema and Media Studies) 2006-ban Berlinben alapították filmtudománnyal foglalkozó kutatók azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsenek a filmtudományban folyó kutatások eredményeinek megismertetésére, konferenciák, kutatási hálózatok és munkacsoportok létrehozására, az európai filmtudományi együttműködés serkentésére. 2007. júniusában került megrendezésre a NECS első konferenciája Bécsben. 22 országból több mint 100 filmtudománnyal foglalkozó kutató gyűlt össze a bécsi egyetem Film- és médiatudományi tanszékén megrendezett eseményen. A bécsi konferencia rendkívüli sikere arra engedett következtetni, hogy a NECS hamar az európai filmtudomány egyik kiemelten fontos fórumává, a nemzetközi együttműködések koordinátorává válhat. Ezért is volt különösen örömteli, hogy 2008. júniusában a NECS második konferenciáját a szervezet az ELTE BTK filmelmélet és filmtörténet szakjával együttműködve Budapesten, az ELTE BTK Múzeum körúti kampuszán rendezte meg.

További információk:

Mesterek hagyatéka – In Memoriam Antonioni, Bergman

Műhelykonferencia az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékén
ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2007. november 16-17.

Antonioni & Bergman logó2007. július 30-án Ingmar Bergman távozott az élők sorából, akit egy napra rá Michelangelo Antonioni is követett. A modern film két meghatározó alakjára tanszékünk egy házi konferenciával emlékezik, melyre egyaránt várjuk hallgatók és oktatók gondolatébresztő előadását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hogy együtt hajtsunk fejet a filmtörténet két rendezőóriása előtt.