MA Filmtudomány (diszciplináris) szak

Az aktuális felvételi információk az oldal alján találhatók!

A képzés bemutatása

Hazánkban elsőként az ELTE BTK-n indult és 1994-től folyik filmtudományi képzés, ezalatt az idő alatt a Filmtudomány MA elődjének számító Filmelmélet és filmtörténet szak az egyetem egyik legnépszerűbb szakjává vált. Elődjével ellentétben a Filmtudomány MA képzési programja nem törekszik átfogó ismeretek biztosítására a filmtudomány egyes területein belül, mivel a képzési terv figyelembe veszi, hogy a mesterszakra érkező hallgatók jó része az alapvető ismereteket már a BA-képzés során megszerezte. A képzési program lehetővé teszi, hogy az első év folyamán az alapvető ismeretanyag esetleges hiányosságait pótolhassák, akik számára ez szükséges. Az MA célja elsősorban a hallgatók speciális érdeklődési köreinek kialakítása és e téren szerzett tudásának elmélyítése, melynek eléréséhez a képzés speciális szakszemináriumokat és konzultációkat biztosít. Az elméleti szakirányt választó hallgatók jobban elmélyülhetnek a filmelmélet, a műfajelmélet vagy a filmtörténet egyes területeinek problémáiban, a filmkészítő szakirányt választó hallgatók pedig a filmszakma egyes szakterületeibe bevezető kurzusok közül választhatnak (pl. filmkészítő kurzusok, produceri ismeretek, forgalmazási vagy nemzetközi filmszakmai ismeretek).

Kiknek ajánljuk?

A Filmtudomány diszciplináris MA-t azon hallgatóknak ajánljuk, akik komolyabban érdeklődnek a filmtudomány valamely speciális szakterülete iránt, és vagy tudományos pályára készülnek, vagy a filmszakma valamely területén szeretnének elhelyezkedni. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a kötelező óralátogatások mellett hajlandók és képesek komolyabb mennyiségű önálló munka elvégzésére (nagyszámú film megtekintése, idegen nyelvű szakirodalom olvasása, otthoni kreatív feladatok készítése), valamint szívesen vesznek részt filmes közéleti és tudományos tevékenységekben, mint pl. filmes konferenciák, fesztiválok látogatása és szervezése, filmklubok vezetése, workshopokon való részvétel stb.

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A filmtudományi MA végzettség lehetővé teszi a médiával és filmmel foglalkozó különböző intézményekben való elhelyezkedést, valamint az ilyen irányú előadói, szakújságírói, kritikusi tevékenységet. Az átfogó filmes alapismeretek és a kreatív gyakorlati feladatok elvégzése ugyanakkor lehetőséget teremt a filmszakma különböző területein való elhelyezkedésre, és adott esetben a filmkészítői pálya felé is utat nyithat. Az elméleti szakirány a filmtudományi tevékenységhez szükséges képzést biztosítja, elsősorban lehetőséget teremt filmmel és vizuális kultúrával foglalkozó doktori képzés elvégzésére, például az ELTE Film- Média- és Kultúraelmélet doktori programján belül, a későbbiekben pedig ilyen területen folytatandó tudományos kutatások folytatására.

További információk:

Felvételi követelmények és információk (2024)

Képzési program (tanegységlista)

Konzultációs követelmények

Kötelező és ajánlott filmek listája az egyetemes filmtörténethez [PDF]

Szakdolgozati és szakzárási követelmények

Idegennyelv-ismereti követelmények (tanulmányaikat 2022-ben vagy később megkezdő hallgatóknak)

Eddigi szakdolgozatok listája (letöltés jelszóval)