BA Szabad bölcsészet Filmelmélet és filmtörténet specializáció

A képzés bemutatása

A Szabad bölcsészet Filmelmélet és filmtörténet specializáció alapvető ismereteket nyújt a filmtudomány és a filmkultúra tárgykörében. A képzés az alapozó ismeretekre helyezi a hangsúlyt, a hallgatók elsajátítják az alapvető filmelemzési készségeket, bevezetést kapnak a filmtörténet, a filmelmélet és a műfajelmélet tanulmányozásába, a filmipar működésébe és szakterületeibe, valamint alapozó filmkészítési szemináriumon is részt vesznek. A képzés néhány olyan speciális ismeretet nyújtó órát is biztosít, mely megkönnyítheti a tanulmányaikat a BA-képzés után befejező hallgatók elhelyezkedését (kritikaírás, szakfordítás, forgatókönyvírás, vágási alapismeretek stb.)

Kiknek ajánljuk?

A Filmelmélet és filmtörténet specializáció olyan hallgatóknak ajánlható, akik érdeklődnek a filmtudomány különböző területei iránt és hajlandók az órák látogatása, valamint a feladott szakirodalmak olvasása mellett akár heti 6-8 filmet megtekinteni. A Filmelmélet és filmtörténet szakirány rugalmas tanmenete ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egyes hallgatók jobban elmélyüljenek a filmtudomány vagy a filmes szakma őket jobban érdeklő területén, vagy szélesebb körű átfogó ismeretekre tegyenek szert a szabad bölcsész szak egyéb szakirányai által felkínált órák látogatása révén.

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A szabad bölcsész Filmelmélet és filmtörténet specializációs végzettség lehetővé teszi a kulturális élet különböző területein való elhelyezkedést a nyomtatott vagy online sajtótól kezdve a különböző filmszakmai intézményeken át a nem kifejezetten filmes irányultságú kulturális intézményekig és a filmgyártás különböző területeiig. A specializáció elvégzése után a hallgatók továbbtanulhatnak az intézetünkben induló Filmtudomány diszciplináris MA-n, mely elméleti és filmkészítő specializációt kínál a BA-t végzett hallgatók számára.

További információk:

Felvételi követelmények

Képzési program (tanegységlista)

Konzultációs követelmények

Kötelező és ajánlott filmek listája az egyetemes filmtörténethez [PDF]

Szakdolgozati követelmények

Szakzárás követelményei

Idegennyelv-ismereti követelmények (tanulmányaikat 2022-ben vagy később megkezdő hallgatóknak)

Javasolt szakdolgozati témakörök

Eddig készült szakdolgozatok listája (hozzáférés jelszóval)