Pályázatok

Légy Te a Filmtudomány Tanszék új demonstrátora!

paradiso
Írta: film

Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre demonstrátori pozíció betöltésére egy fő számára.

Demonstrátor lehet az ELTE BTK bármely, legalább két befejezett félévvel rendelkező film szakirányos vagy film minoros BA, mozgókép BA-s továbbá valamennyi filmtudomány MA szakos hallgatója. Fontos az erős angol nyelvtudás.

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás egy tanévre (októbertől júniusig) szól. A demonstrátori címet a tanszék a benyújtott pályázatok alapján ítéli oda. A demonstrátori munkavégzést a tanszék kredittel is elismeri.

A demonstrátor általános feladatai:

– az oktatók munkájának segítése;

– különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba történő bekapcsolódás (pl. szakdolgozati adattár és elektronikus könyvtár karbantartása);

– részvétel a tanszéki adminisztrációs feladatokban (pl. webszerkesztés /hírek feltöltése/, Facebook-oldal kezelése – angol nyelven is!);

– közreműködés a tanszékek és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a tudományos diákkör munkájának szervezésében.

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját felügyelő oktató határozza meg.

A demonstrátor bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába, és részt vehet a szakmai programokon.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi mellékleteket:

– motivációs levél,

– önéletrajz,

– a pályázatot támogató ajánlólevél a tanszéken tanító egyik oktatótól.

A pályázás menete:

A pályázati anyagot e-mailen várjuk a következő címre: milojev.zsanett@btk.elte.hu.

Határidő: 2021. október 1. péntek 12:00 óra

A pályázatokról az oktatókból összeállított bizottság dönt legkésőbb október közepéig.

Bármilyen további, a demonstrátori feladatokkal és a pályázással kapcsolatos kérdéssel keressétek Milojev Zsanettet (milojev.zsanett@btk.elte.hu)!