BA Szabad bölcsészet Filmelmélet és filmtörténet szakirány – Javasolt szakdolgozati témakörök

Gelencsér Gábor
 1. Filmelmélet
  • fikció és dokumentarizmus viszonyának elméleti reflexiója a korszak szakirodalmában, rendezői jegyzeteiben és műveiben a Budapesti Iskolától a Balázs Béla Stúdió experimentális dokumentumfilmjeiig
  • a parabolikus forma poétikai alakzatai
  • a műfajiság kérdésének alakulása elméleti szempontból (a műfajiság keretfeltételeinek vizsgálata)
 2. Filmtörténet
  • a műfajiság kérdésének alakulása történeti szempontból (folyamatelemzés, korszakok összevetése, műfaji keresztmetszetek)
  • társművészeti párhuzamok: irodalom és film a hetvenes években, képzőművészet és film a nyolcvanas években
  • a hetvenes-nyolcvanas évek underground, a nyolcvanas-kilencvenes évek non professional művészete; e csoportok hatása a filmtörténeti folyamatokra
 3. Filmelemzés
  • egy-egy lezárult, ugyanakkor kevéssé ismert, illetve feldolgozott életmű elemző bemutatása (pl. Novák Márk, Szörény Rezső, Szász Péter, Fehér György, Kardos Ferenc)
  • motívumelemzés (pl. lakás), konfliktustípusok elemzése (pl. generációs)
  • stíluselemzés (pl. a realista stílus átalakulása a hatvanas-hetvenes években, az időfelbontásos elbeszélésmód stílusalakzatai Fábrinál, Gaálnál, Makknál, Huszáriknál)

Kovács András Bálint
 1. Film noir tematika a francia új hullámban
 2. Bresson hatása a modern filmre
 3. Rosselini helye a neorealizmusban
 4. Godard politikai filmjei
 5. Az 1968-as társadalmi mozgalmak hatása a filmművészetre
 6. A modern olasz film hatása a magyar filmművészetre a hatvanas években
 7. Antonioni és Jancsó stílusának összehasonlítása
 8. A német új film társadalmi tematikája
 9. Modern irányzatok a szovjet filmművészetben
 10. A nemzeti tematika a modern lengyel filmben a hatvanas években
 11. A cinema verité hatása a modern filmre

Margitházi Beja
 1. Film és trauma
 • Traumaelmélet és filmelmélet
 • Egyéni / kollektív trauma és reprezentáció
 • Traumatörténetek a játékfilmben
 • Magyar, illetve nemzetközi dokumentumfilm és trauma
 • Kísérleti módszerek a traumaábrázolásban
 1. Filmstílus
 • Plántípusok, formanyelvi megoldások kialakulása, változása (pl. dolly zoom, beállítás-ellenbeállítás, flashback, stb.)
 • Rendezői stílusok elemzése és értelmezése (pl. Dreyer, Bresson, Cassavetes, Wong Kar-wai, stb.)
 • Az arcnagyközeli plán filmelméleti vonatkozásai és filmtörténeti alakváltozatai (pl. a klasszikus hollywoodi stílusban, egyes rendezői életművekben, adott filmtörténeti korszakban, stílusirányzat esetében)
 • stb.
 1. Film és vizuális kommunikáció
 • Film és reklám: a filmplakát (pl. motívumok és kompozíciós trendek; szöveg, kép és film viszonya)
 • Filmes intertextuálitás-típusok (pl. adott film intertextuális utalásainak felgöngyölítése, értelmezése)
 • Filmszínészi játékstílus (pl. szerep, típus, karakter és előadásmód összefüggései adott színészek játékában)
 • stb.
 1. Korai filmtörténet és -elmélet
 • A korai film témái, stílusa és alkotói (pl. Lumiére testvérek, Mélies, Williamson, Porter, Smith, stb.)
 • A primitív reprezentációs mód (PRM) kialakulása és megszűnése (pl. színészi játék, kameramunka, vágások, térkezelés, stb.)
 • A mozgóképről való gondolkodás kezdetei (pl. Münsterberg, Balázs, Epstein, stb. elméletei a korabeli filmek kontextusában)
 • A Janovics-féle erdélyi némafilm a fennmaradt fényképes és mozgóképes dokumentmok alapján
 • stb.

Pápai Zsolt
 1. Magyar film
  • Műfajok és műfajhonosítási kísérletek a harmincas-negyvenes évek magyar filmjében (pl.: Tóth Endre, Hamza D. Ákos)
  • Trendek a kortárs magyar nagyjátékfilmben
  • Trendek a kortárs magyar kisjátékfilmben
 2. Hollywood
  • Szerzők a Hollywoodi Reneszánszban (pl.: Malick, Peckinpah, Coppola, Altman, Allen)
  • Generációk a Hollywoodi Reneszánszban
  • A tévérendezők stiláris újításai a hatvanas-hetvenes évek hollywoodi filmjében
  • A hetvenes évek amerikai BBS-e és az elidegenedés anatómiája (A BBS mint műhely)
  • Ellenkulturális jelenségek a hatvanas-hetvenes évek független és hollywoodi filmjében
  • Objektív realizmus a Hollywoodi Reneszánszban
  • Szubjektív realizmus a Hollywoodi Reneszánszban
  • Műfaji kommentárok a Hollywoodi Reneszánszban
  • A hatvanas-hetvenes évek technikai forradalma az amerikai filmben
 3. Montázs
  • A hosszú beállítások szerepe Hou Hsziao-hsziennél
  • Egy Hollywoodi Reneszánszbeli vagy új-hollywoodi film montázsalapú elemzése (pl.: Trip; Bonnie és Clyde; Vad banda; stb.)

Strausz László
 1. Mozgókép és történelem
 2. Mozgókép és kulturális emlékezet
 3. Kortárs filmelméletek
 4. Kortárs magyar film
 5. Román film

Vajdovich Györgyi 

1. Magyar film a kezdetektől az ötvenes évekig

 • Jellegzetes komikus karakterek a 30-as évek magyar vígjátékaiban
 • A dalbetétek szerepe a 30-as évek magyar vígjátékaiban
 • A magyar vidék ábrázolása a népi filmben (3-4 film elemzése alapján)
 • A francia lírai realizmus magyar közegre való adaptálása a Külvárosi őrszoba c. filmben
 • Szerzői filmes elemek Fejős Pál műveiben
 • stb.

2. Adaptáció és intermedialitás

 • Speciális adaptációs kérdéseket felvető irodalmi művek és filmadaptációk elemzése (pl. önreflexió, stíluselemek, groteszk stb. adaptálása)
 • Más médiumok filmre adaptálásának esetei (pl. színházi mű, képregény, számítógépes játék stb.)
 • Kultúraközi adaptációs esetek elemzése

3. Bollywoodi film

 • A bollywoodi filmipar változása a 2000-es években
 • Az indiai társadalmi változások megjelenése a kortárs bollywoodi filmben (pl. nők helyzete, hátrányos helyzetű csoportok ábrázolása, gyerekhősök stb.)
 • Műfaji kérdések a bollywoodi filmben

Varga Balázs

1. Magyar filmtörténet az ötvenes-hatvanas években

 • a magyar kalandfilm klasszikus formája (Rákóczi hadnagya, Kard és kocka, A Tenkes kapitánya)
 • a szórakozató film (műfaji filmek) és a televízió (korai sorozatok) kapcsolatai a hatvanas években
 • dokumentarizmus a hatvanas évek magyar filmjeiben (Zolnay Pál: Hogy szaladnak a fák…, Herskó János: Szevasz Vera, Bacsó Péter: Fejlövés)
 • ellen/forradalom: 1956 megjelenítése a korszak magyar filmjeiben

2. Kortárs magyar film

 • a filmszakma és a politika kapcsolata (filmtörvény-variációk)
 • a „fiatal magyar film” mint kritikai paradigma és marketingkategória

3. Kortárs film

 • új minimalizmus (Jarmusch, Kaurismäki, Tarr) / Contemporary Contemplative Cinema
 • europuding: hibriditás és határ-talanság az ezredelő európai filmjében
 • falomlás után – a kelet-európai rendszerváltás mozgóképi reflexiója
 • a nemzeti keretek újraértelmezése a kortárs filmben
 • kortárs kelet-európai műfaji film

4. Filmelmélet/filmelemzés

 • identitáskonstrukciók és identitástörténetek a kortárs filmben (Wong Kar-wai, Ang Lee, Fatih Akin, Atom Egoyan, Wim Wenders)
 • „elképzelt közösségek” és „kitalált hagyományok” – a történeti igazság és a történelmi film kérdései

5. Dokumentumfilm

 • dokumentumfilmek a Holocaustról: politikum, etika és narrativitás
 • találkozás az idegennel – dokumentumfilm és antropológia
 • a nyolcvanas-kilencvenes évek történelmi témájú magyar dokumentumfilmjei: interjúk és életutak, én-elbeszélés és narrativitás

Vincze Teréz
 1. Önreflexió a filmművészetben
  • Önreflexív motívumok Peter Greenaway filmjeiben
  • Önreflexivitás Wim Wendersnél
  • Önreflexivitás Lars von Trier életművében
  • Önreflexivitás az iráni filmművészetben
  • stb.
 2. Nemek és film, feminizmus, gender
  • Női figurák ábrázolása különböző rendezői életművekben
  • Női figurák ábrázolása különböző nemzeti filmgyártásokban, korszakokban
  • A homoszexualitás ábrázolása a filmművészetben
  • stb.
 3. Musical és zenésfilm
  • A klasszikus musical műfajának vizsgálata néhány jelentős filmmusical elemzésén keresztül
  • A könnyűzenei kultúra megjelenése a filmművészetben a különböző korszakokban
  • A musical ma: musical-tendenciák a XXI. században
  • stb.
 4. Kortárs magyar film
  • A női alkotók a kortárs magyar filmben
  • Artisztikum és irodalom a filmben (pl.: Tarr Béla, Szász János művei)
  • A rövidfilm műfaja és szerepe a jelenkori magyar filmkultúrában
  • stb.
 5. Távol-keleti film
  • Művészfilmes tendenciák különböző távol-keleti rendezők életművében
  • Artisztikum és erőszakábrázolás kapcsolata rendezői életművekben
  • A minimalizmus fogalmának értelmezése a távol-keleti filmben (pl.: Tsai Ming-liang)
  • stb.