MA Filmtudomány (diszciplináris) szak – Felvételi követelmények

ELTE BTK Filmtudomány Mesterszak

Szakgazda: ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A 2016-os FELVÉTELIRŐL IDE KATTINTVA!

A jelentkezés feltétele:

Egyetemi vagy főiskolai végzettség, tetszőleges szakon (amennyiben a felvett hallgató nem rendelkezik a kreditátviteli bizottság által elfogadott 50 kreditnyi filmelmélet és filmtörténet végzettséggel, a felvett hallgató a hiányzó krediteket a felvételtől számított két féléven belül szerezheti meg).

Egy államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A felvételi követelményei és határidők:

Jelentkezési lap benyújtása: február közepéig

Írásbeli vizsga: május végén – június elején, postán vagy személyesen eljuttatva a tanszékre

Szóbeli vizsga: június végén – július elején
(A szóbeli vizsga pontos időpontjáról a felvételizők levélben kapnak értesítést.)

A pontos időpontokat minden évben a felvi.hu, a http://www.btk.elte.hu honlapon teszik közzé, valamint a felvételi információk megtalálhatók a http://film.elte.hu honlapon.

Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga a következő anyagok benyújtásából áll:

  • Motivációs levél, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális érdeklődési területének bemutatására is.
  • Az MA képzés során elvégzendő önálló kutatás tervezete, melynek alapján a jelölt a diplomadolgozatát szeretné elkészíteni, s az ehhez kapcsolódó tanulmányi és kutatási terv, előzetes bibliográfia, esetleg filmográfia. A dokumentum feltétlenül tartalmazzon a témához kapcsolódó bibliográfiát, melyben szerepeljenek olyan tételek is, melyeket a jelölt már ismer/olvasott! Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutatási téma/tervezet az írásbeli felvételi rendkívül fontos eleme, kidolgozott tématerv nélkül az írásbeli anyag értékelhetetlen!
  • A szakirányos tanulmányokat igazoló leckekönyv másolata. Ha nincsen elég előtanulmánya filmes tárgyakból, akkor tíz bölcsész tárgy eredményét kérjük.
  • Életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció, konferencia-részvétel, filmes munka, fesztiválszervezés, önkénteskedés stb.).
  • Egy filmes tárgyú, lehetőség szerint tudományos igényű, írásbeli munka. Ez lehet szakdolgozat, szemináriumi dolgozat, vagy más filmes tárgyú írás, publikáció. Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy amennyiben a jelentkező filmes témában írta a szakdolgozatát, akkor a szakdolgozatot nyújtsa be, mert az nagy valószínűséggel nagyobb tudományos értéket képvisel (és magasabb írásbeli pontszámot ér), mint egy néhány oldalas szemináriumi dolgozat. Ezt a szempontot az ELTÉ-n végzett hallgatóknak is figyelmébe ajánljuk!
  • A filmkészítő szakirányra jelentkezők számára mindezeken kívül: a jelölt egy korábban készített kisfilmje, mozgóképes munkája CD-n vagy DVD-n.

Az írásbeli vizsga pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja.

Az írásbeli anyagokat a következő címre kérjük postán vagy személyesen eljuttatni:

ELTE BTK Filmtudomány Tanszék Titkársága
Budapest, 1088 Múzeum krt. 6-8., Főépület, fsz. 38.

Kérjük a borítékra írják rá: Filmtudomány MA írásbeli, valamint tüntessék fel rajta a nevüket és a felvételi azonosítójukat !

Szóbeli vizsga:

  • A hallgató által az írásbeli részeként beadott anyagok megbeszélése.
  • A jelentkező MA szakzáródolgozati tervével, témájával kapcsolatos kérdések, az MA kutatási tervhez szükséges filmes előképzettség felmérésére irányuló kérdések.
  • Filmismeret, tájékozódás a filmtörténetben, filmesztétikai ismeretek felmérése.

Bibliográfia/filmográfia a szóbeli vizsgára való felkészüléshez:

A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, valamint a beadott írásos anyaghoz felhasznált irodalom, filmlista. Ennek összeállítása a jelentkező feladata. A szóbelin kell számot adni a választott témához kapcsolódó filmekről, olvasmányokról.