Konferencia

TÉRÉRZÉKELÉSEK

francia1
Írta: film

Térérzékelések – Térértelmezések

Ezzel a címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola nemzetközi műhelyszemináriumot tart, melyen az ELTE BTK két oktatója is részt vesz, Darida Veronika és Házas Nikoletta.

 

Részletes program:

2013. november 29–30.

PPKE BTK, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1., Sophianum, 201. és 203. terem

 

Espaces sensibles – Espaces lisibles

Université Catholique Pázmány Péter

Séminaire de l’École doctorale d’Études littéraires

 

29–30 novembre 2013

PPKE BTK, Budapest, 1, place Mikszáth Kálmán, bâtiment Sophianum, salles 201, 203

Szervezők / Organisateurs: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet & Romanisztikai Intézet

Institut d’Études linguistiques et littéraires & Institut d’Études romanes

 

 

NOVEMBER 29. PÉNTEK – VENDREDI 29 NOVEMBRE

Sophianum 201. terem

9.30

Ünnepélyes megnyitó: Hervé FERRAGE, együttműködési és kulturális tanácsos, a Francia Intézet igazgatója / Ouverture par Hervé FERRAGE, Conseiller de coopération et d’action culturelle, Directeur de l’Institut français.

I. FRANCIA NYELVŰ SZEKCIÓ – EN FRANÇAIS

Sophianum 201. terem

ELNÖK / PRÉSIDENTE: Catriona SETH

10–10.20

François SOULAGES (Université Paris 8, France): Sensibles & lisibles contemporains

10.20–10.40

Joaquim VIANA (Université de Bahía, Brésil): Au-delà du sensible: espaces et dépositions

10.40–11.00

Bernard KOEST (RETINA, France): MISSION BZ 36. De l’espace réel à celui d’une œuvre particulière

11–11.30 Vita, kávészünet / Discussion, pause café (003. terem / salle 003)

ELNÖK / PRÉSIDENT: François SOULAGES

11.30–11.50

Stéphane KALLA (PPKE BTK): L’Esthétique du parallélisme dans le cinéma de Michael Mann

11.50–12.10

DARIDA Veronika (ELTE BTK): Hétérotopies du théâtre 

12.10 –12.30

HAZAS Nikoletta (ELTE BTK): Présence intime dans des espaces publiques (Portrait et regard dans l’art de la rue)

12.30–14.00 Ebédszünet / Pause déjeuner (003. terem / salle 003)

 

ELNÖK / PRÉSIDENTE: ÁDÁM Anikó

14.00–14.20

POÓR Péter (CNRS, France): Espace poétique des mégalopoles-nécropoles

14.20–14.40

GYIMESI Tímea (JATE BTK): Des Espaces-fantômes de Marie Darrieussecq

14.40–15.30 Vita, kávészünet / Discussion, pause café (003. terem / salle 003)

ELNÖK / PRÉSIDENT: Stéphane KALLA

15.30–15.50

ILA-HORVÁTH Zsófia (PPKE BTK): De la poétique du vide vers l’écriture de la plénitude – La représentation de l’espace dans Hiroshima mon amour et Le square de Marguerite Duras

15.50–16.10

TÓTH Ágnes (PPKE BTK): La poétique de l’espace chez Maurice Carême

16.10–16.40 Vita / Discussion

II. MAGYAR NYELVŰ SZEKCIÓ – EN HONGROIS

Sophianum 203. terem

ELNÖK / PRÉSIDENT: TILLMANN József

10.00–10.20

FARAGÓ Kornélia (Újvidéki Egyetem): Horizontmozgások a térszempontú értelmezésben (A geokulturális narratológiák érvényvesztéséről)

10.20–10.40

BÁNYAI Éva (Bukaresti Egyetem): Térképzetek geokulturális kontextusban

10.40–11.00

PAPP Ágnes Klára (KRE BTK): A kisváros poétikája

11.00–11.30 Vita, kávészünet, Discussion, pause café (003. terem / salle 003)

ELNÖK / PRÉSIDENTE: FARAGÓ Kornélia

11.30–11.50

RADVANSZKY Anikó (PPKE BTK): A dekonstrukció eredetei és terei (Jacques Derrida életműve és a „térbeli fordulat”)

11.50–12.10

TILLMANN József (MOME): A tengeren túl

12.10–12.30

VISY Beatrix (OSZK): A fénykép tere – ekphraszisz és határátlépés

12.30–14.00 Ebédszünet / Pause déjeuner (003. terem / salle 003)

 

ELNÖK / PRÉSIDENTE: PAPP Ágnes Klára

14.00–14.20

THIMÁR Attila (PPKE BTK):

„S képzetem hegyvölgyedet nem járja” – Vizuális elemek és térképzés Petőfi verseiben és francia kollégáinál

14.20–14.40

JENEY Éva (MTA ITI): Irodalmi és történelmi szigetek – Kuncz Aladár: A fekete kolostor

14.40–15.00

TÓTA Péter Benedek (PPKE BTK): Pilinszky János Ashfordban Simone Weilnél József Attilával

15.00–15.30 Vita, kávészünet / Discussion, pause café (003. terem / salle 003)

ELNÖK / PRÉSIDENTE: RADVÁNSZKY Anikó

15.30–15.50

FÖLDES Györgyi (MTA ITI): Az idegen test utazása – Spiró György: A Fogság

15.50–16.10

NÉMETH Tamás (PPKE BTK): Szakralitás és irónia – Kertész Imre: A nyomkereső

16.10–16.30

MIKLÓSVÖLGYI Zsolt (PPKE BTK):

Az atmoszféra mint irodalmi tárgy. Az affektív tér problémája Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének tükrében

16.30–16.50

VELKEY György (PPKE BTK): Idegenségtapasztalat mint térélmény. Krasznahorkai László Ázsia-szövegeiről

16.50–17.20 Vita / Discussion

18.00

Kiállításmegnyitó – Tér & terek

Bernard KOEST, Colonies; CZIGÁNY Ákos: Egek

Sophianum (2. emelet / 2e étage)

Megnyitja Isabelle FARÇAT, kulturális attasé, a Francia Intézet igazgatóhelyettese / Vernissage de l’Exposition Espace & Espaces par Isabelle FARÇAT, attachée culturelle, directrice-adjointe de l’Institut Français.

 

NOVEMBER 30. SZOMBAT – SAMEDI 30 NOVEMBRE

 

I. FRANCIA NYELVŰ SZEKCIÓ – EN FRANÇAIS

Sophianum 201. terem

ELNÖK / PRÉSIDENT: Joaquim VIANA

10.00–10.20

Catriona SETH (Université de Nancy, France): Perceptions spatiales dans Corinne de Germaine de Staël (1807)

10.20–10.40

ÁDÁM Anikó (PPKE BTK): La sphère romantique – la cathédrale

10.40–11.00

PLUGOR Magor (PPKE BTK): Le roman du tournant spatial

11.00–11.30 vita, kávészünet / discussion, pause café (003. terem / salle 003)

ELNÖK / PRÉSIDENT: POÓR Péter

11.30–11.50

SÁGHY Marianne (CEU): Lieu de tentation, lieu de salvation: métamorphoses et interprétations du désert

11.50–12.10

KISS Kornélia (PPKE BTK): Changement d’espace: réduction et dilatation dans l’œuvre tristanienne

12.10–13.00 Vita / Discussion

13.00 Zárszó / Clôture

13.10 Ebéd / Déjeuner (003. terem / salle 003)

 

II. MAGYAR NYELVŰ SZEKCIÓ – EN HONGROIS

Sophianum 203. terem

ELNÖK / PRÉSIDENTE: VISY Beatrix

10.00–10.20

MÁRTON Kinga (PPKE BTK): „Idegenek vagyunk sajátunkban” –A tér Kemény Zsigmond A rajongók című művében

10.20–10.40

SZALAGYI Csilla (PPKE BTK): Az üres tér megkerülhetetlensége – Téralakzatok Pilinszky János és Takács Zsuzsa költészetében

10.40–11.00

ROGINER Oszkár (Újvidéki egyetem): A jugoszláviai magyar kulturális tér és a geokulturális identitás viszonya a hatvanas és hetvenes években (1962-1983)

11.00–11.20

HEGEDŰS Linda (PPKE BTK): A város térpoétikája Babits Mihály Kártyavár című regényében

11.20–13.00 Vita / Discussion

13.00 Zárszó / Clôture

13.10 Ebéd / Déjeuner (003. terem / salle 003)

 

A tudományos ülésszak szervezői:

ÁDÁM Anikó (PPKE BTK Romanisztikai Intézet)

RADVÁNSZKY Anikó (PPKE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)