Filmszakos hírek

OTDK 2015

OTDK – I. forduló – 2014 november 

Ismét lesz Országos Tudományos Diákköri Konferencia, melynek Társadalomtudományi szekcióját 2015. március 30. és április 1. között rendezik meg a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Az országos konferencia előtt a dolgozatok saját intézményükben szakos TDK-konferencia keretében mérettetnek meg. Az ELTE Intézetén belül a Filmtudományi TDK-t 2014 novemberének végén rendezik meg, a dolgozatok leadási határideje 2014. november 8. (péntek).

Formai követelmények: a dolgozat legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat, melyből a tartalmi – azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélküli – rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. Margók mérete:2,5 cm; betűtípus: Times New Roman; betűméret: 12-es (jegyzetek: 10-es); sorköz: 1,5-ös.

Filmtudományi tárgyú dolgozat magyar vagy angol nyelven adható be, bekötve vagy egybefűzve. (A szóbeli bemutatás angol nyelvű dolgozat esetén is magyar nyelven történik.)

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról bővebb információk találhatóak az OTDT honlapján.