Pályázatok

A filmoktatásért – videópályázat

godard
Írta: film

A Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület és az Agape Alapítvány pályázatot hirdet a filmoktatás fejlesztését segítő, a Massive Open Online Course platformra készülő szakmai anyagok közé beilleszthető, egyenként minimum 5 maximum 8 perces, szerkesztett és angol nyelven feliratozott videó elkészítésére, három témakörben.

Pályázni lehet a három témára elkészített legalább két tematikus videóval, amely megfelel az alábbi tartalmi és hossz-kritériumoknak, továbbá H264 720p youtube videó-formátumban feltöltésre kerül a kiíró számára elérhetővé tett youtube csatornára, amelyhez a hozzáférési linket  a pályázó saját adataival (név, /cégnév/, postai cím, e-mail cím, mobiltelefonszám) 2020. március 22. 23.59-ig megküldi a következő email címekre: jakabb.gyorgy@gmail.com

hlacko@t-online.hu

Pályázati szándékát kérjük jelezze 2019. december 31.-ig ezeken az e-mail címeken.

Pályázók köre:

A pályázatot a kiíró öt országban (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország) teszi közzé. A pályázaton való indulás szabad, részvételi díj nincs.

Pályázati anyagot magánszemély vagy magánszemélyekből álló team illetve intézmény is beküldhet.

Díjazás: a beérkező anyagokat szakmai zsűri értékeli, azok közül a pályázat kiírója kategóriánként a legjobb pályaművet díjazza: a legjobb munkák mind a három tematikus kategóriában 1000-1000, a második helyezett pályaművek 500-500, a harmadikok 250-250 eurót, összesen 5250 EURO-t kapnak.

Tartalmi és egyéb kritériumok (3 kategória):

  1. kategória – avagy „Mi a film?”

Az interjú-videó

– legalább 8 (de maximum 12), öt és 20 év közötti, eltérő szociokultúrális környezetben élő fiatal, illetve

– legalább 4 (de maximum 6), huszonöt és 55 év közötti, eltérő oktatási környezetben tanító interjúalany válaszai alapján tárja azt fel, hogy a megkérdezettek számára a film elsősorban milyen mozgóképes formákat jelent (műfaj, stílus, hossz, felhasználási hely). Továbbá a videóból derüljön ki az is, hogy elsősorban mire, milyen módon és környezetben „használják” a megkérdezettek a filmet.

(Kérdések például: – mit néztél utoljára, amit filmnek neveznél? Emlékszel, hogy milyen hosszú volt körülbelül? Hol láttad? Ha filmre gondolsz, miféle film jut az eszedbe? Hogyan jellemeznéd? Próbáld megfogalmazni, miért nézel filmet? Mit vársz tőle? )

A cél az, hogy a videó minél komplexebb, sokszínűbb, de egyben hiteles képet adjon arról, hogy mit jelent ma a film a kérdezettek számára.

  1. kategória – avagy „Mi a filmoktatás és miért fontos?”

A másik interjú-videó legalább 8 (de maximum 12), huszonöt és 65 év közötti, a filmoktatásban érintett interjúalany (pl. tanár, tanterv-tervező, mozgóképipari szakember, oktatáskutató, kreatív ipar képviselője stb.) válaszai alapján járja körül, hogy a megkérdezettek szerint mit is jelent a filmoktatás és az miért fontos. A cél azoknak az érveknek az összegyűjtése, világos és egyszerű kifejtése, amelyek az oktatási intézmények vezetői vagy az oktatáspolitikusok, de akár a szülők számára is érthetővé és megragadhatóvá teszik, milyen képességfejlesztési potenciál van a filmoktatásban illetve, hogy amikor filmoktatásról beszélünk, mire is gondolunk.

(Kérdések például: Sorolj fel néhány olyan tevékenységet, amit filmoktatáshoz sorolnál. Kiknek volna fontos filmoktatásban részesülni? Miért? Röviden fogalmazd meg, mi mindent lehet a filmoktatással fejleszteni? Miről szól inkább a filmoktatás: a film segítségével a filmeken keresztül felhívni a figyelmet valamilyen izgalmas jelenéségre, tényekre, eseménysorozatra, viszonyokra vagy inkább: magáról a filmről, a filmek értelmezéséről, arról, hogyan, milyen formai eszközökkel tud a film mesélni, megragadni a közönség figyelmét, vagy inkább arról, hogyan lehet saját filmet készíteni, vagyis az önkifejezésről, a kreativitás fejlesztéséről? Milyen érvvel próbálnál meggyőzni egy igazgatót arról, hogy szükség van a filmoktatásra, helyet és időt kellene arra biztosítani? És egy politikust? És egy szülőt?)

A videókban az interjúk során elhangzó kérdések és a kérdezők se jelenjenek meg, az anyagot az egymáshoz kapcsolódó, egymással ütköztetett válaszokból szerkesszék meg a pályázók. A feliratozás során a válaszadók keresztnevét, életkorát, státuszát (pl. tanuló vagy tanár) és az interjú helyszínét jelöljék meg. (Pl: Sara, 15, secondary school-student, Győr-Hungary).

Kérjük, hogy csak olyan interjúrészleteket használjanak fel a pályázati anyagban, amelyhez a kérdezettek hozzájárultak továbbá egyértelműen és a beküldési információkhoz csatolva járuljanak hozzá, hogy a pályázati anyagot vagy annak részeit az ingyenesen hozzáférhető Massive Open Online Course filmoktatási anyagában felhasználhassuk.

  1. kategória – avagy „Filmoktatás a gyakorlatban”

A harmadik téma az 5-8 perces videóban mutasson be egy, kettő vagy maximum három, tetszőleges filmoktatási szituációt, élő helyzetet, izgalmas részleteket érdekesen, informatívan, lehetőleg olyan módon, hogy néhány rövid, tájékoztató feliraton túl ne legyen szükség magyarázó narrációra.

A feldolgozásra kerülő helyzetekben szereplő diákok legalább hét, de legfeljebb 18 évesek legyenek, vagyis ebben a filmben ne a filmes felsőoktatás vagy a filmipari képzés kerüljön bemutatásra. Ezek a videók az első két kategóriával szemben szabadabb, akár dokumentum, akár játékfilmes eszközökkel is megfogalmazhatóak, de a hitelesség, valószerűség itt is követelmény.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban bátran keresse Hartai Lászlót a fenti e-mail címen (hlacko@t-online.hu)