Info

Mozgókép alapszak, Film- és televíziórendezés szakirány – FELVÉTELI

cinema-paradiso-e1525698592849 (2)
Írta: film

A 2020 őszétől induló Mozgókép alapszak, Film- és televíziórendezés szakirány felvételije a következőképpen zajlik:

GYAKORLATI VIZSGA

A felvételi vizsga három fordulóból áll: 1) dokumentumok feltöltése, 2) írásbeli szakasz, 3) szóbeli szakasz.

Az egyes fordulók után a jelentkezők továbbjutásáról a felvételi bizottság dönt.

Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft A felvételi vizsgadíj befizetéséhez szükséges csekket a Felvételi Irodában kell átvenni.

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 26., Félfogadási időszak: H: 13.00–16.00 Sz: 9.00–12.00, 13.00–16.00

A csekket március 30-ig kell befizetni és csak postán lehet, nem lehet átutalással! 

Első forduló

1. Dokumentumok feltöltése: 2020. március 30.

Feltöltendő dokumentumok:

a. A jelentkező eddigi mozgóképpel kapcsolatos tapasztalatainak és tevékenységeinek rövid szöveges összefoglalása (max. fél oldal) (pl. mozgóképes alkotómunka, alkotómunkában való részvétel, mozgóképes rendezvények szervezésében való részvétel, workshopokon való részvétel stb.). (10 pont)

b. Egy, a jelentkező által korábban készített, maximum 3 perces, bármilyen műfajú mozgóképes munka. (25 pont)

c. Egy maximum egyoldalas filmterv, amely tartalmazza a tervezett mű témáját, műfaját, az elkészítés módjára vonatkozó rövid leírást, valamint a mű hosszát és a tervezett megjelenés helyét. (25 pont)

d. Nyilatkozat arról, hogy a feltöltött anyagok a jelentkező saját, önálló alkotásai.

e. A felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény. Feltöltés helye, módja: http://film.elte.hu/ba-mozgokep-felveteli/

A szöveges dokumentumokat PDF formátumban, a vizsgadíj befizetésének igazolását JPG vagy PDF formátumban, a mozgóképes munkát pedig az alábbi paraméterek szerint kérjük feltölteni.

Minden feltöltött dokumentum nevének tartalmaznia kell a jelentkező teljes nevét és a felvételi azonosító számát!

A beadandó mozgóképes munka előírt formátuma:

1. 1920×1080 pixeles felbontás

2. Progresszív megjelenítés, 24 vagy 25 fps

3. 16:9-es képarány (letterbox kép nem elfogadható)

4. MPEG-2 vagy H.264 kódolás, minimum 10 Mbps, maximum 20 Mbps bitráta

5. Sztereó vagy kétcsatornás monó hang 6. Fájlnév (ékezetek nélkül, kis betűkkel): vezeteknev_keresztnev_felvételi_azonosító_szám_mozgokepfelveteli2020.xxx

 

Második forduló

Az írásbeli vizsga letételének feltétele, hogy a jelentkező a feltöltendő dokumentumokat 2020. március 30-ig az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék által meghatározott felületre hiánytalanul feltölti.

Tájékoztatjuk, hogy az anyagok feltöltésének elmulasztása vagy bármely dokumentum hiánya az írásbeli vizsgából, egyúttal a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

Nem tehet írásbeli vizsgát az a jelentkező, akinek a beadandó dokumentumok eredménye nem éri el a 30 pontot.

2. Írásbeli szakasz: Írásbeli feladatsor, általános műveltségi kérdésekkel, kreatív írásbeli feladatokkal és filmelemzéssel. (60 pont)

Az írásbeli vizsga várható időpontja: 2020. május 18-20.

 

Harmadik forduló

Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az írásbeli eredménye nem éri el a 30 pontot.

3. Szóbeli szakasz: 1. A Felvételi Bizottság által 2020. június 15. napján kiadott kreatív feladat megvalósítása. (80 pont)

A szóbeli vizsgabehívó levélben feltüntetett vizsganapokon szükséges a személyes megjelenés

– A szóbeli vizsga első napján a jelentkező a Felvételi Bizottságtól megkapja a kreatív feladatot

– A szóbeli vizsga második napján a jelentkező a Felvételi Bizottságnak bemutatja a kreatív feladat megvalósítását.

A vizsga során a bizottság megvitatja a jelentkezővel a feltöltött dokumentumokat, az írásbeli vizsgafeladatokat és az elkészített kreatív feladatot.

A szóbeli vizsganap időpontjáról a Felvételi Iroda írásban tájékoztatja a jelentkezőket.

A szóbeli vizsga várható időpontja: 2020. június 15. és 23. között.

 

A jelentkezéshez szükséges anyagok feltöltése: http://film.elte.hu/ba-mozgokep-felveteli/