A lapszám divatjelenségekkel kapcsolatos tudományos és elemző írásokat tartalmaz, s azzal a szándékkal jött létre, hogy letapogassa a fashion studies kortárs mintázatait. A divattal való tudományos foglalkozás a társadalom- és humán tudományok egyes aldiszciplínáihoz idomulva intézményesült a 20. század folyamán, így létrejött a divatszociológia, a divatpszichológia, a divatfenomenológia stb., hogy aztán a studies kifejezés ezt a sokféle megközelítést a téma egységességénél fogva ismét egy ernyőfogalom alá rendezze. Ez a tudománytörténeti ív párhuzamosan bontakozik ki a jelenség társadalmi reprezentációinak történetével. A divatnak sikerül ugyan magaskultúraként elismertetni önmagát, ugyanakkor mire mindez megtörténik, a hierarchiáknak nincs sok értelme. A kulturális iparágak gyűjtőnév alatt a szimbolikus jelentéseket termelő produkciós szférák nem a magas és alacsony skála szerint rendeződnek el, hanem inkább aszerint, hogy a kreatív munka és a piaci termelés között milyen viszonyt képesek felépíteni. A divat a piaci folyamatoknak leginkább kiszolgáltatott iparág marad a kulturális iparágak között. Ilyen értelemben pedig a jelenséggel foglalkozó tudománynak utána kell járnia az éppen aktuális iparági folyamatoknak, s ezzel sokszor kapcsolódik össze az elaprózódás vagy éppen a gyors elévülés veszélye. Ma azonban az iparágak és a tudományos beszédmódok között egyre több az átjárás, így a divatkutatás sokfelé fordulhat inspirációért.