Filmszakos hírek

Mozgókép [film- és televíziórendezés] felvételi 2021 tavasz

fotó
Írta: film
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karmozgókép [film- és televíziórendezés]
Képz. szint: Alapképzés
Munkarend: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6
Önköltség (félév): támogatott
A szakra a kapacitás a következő finanszirozási formával együttesen van megadva: önköltséges
Kapacitás: 5 < 10

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

mozgókép alapszak ››

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A nem magyar anyanyelvű külföldi jelentkezőknek a beiratkozáskor tanúsítaniuk kell, hogy elvégeztek egy B1 szintű (korábban alapfokú) magyar nyelvtanfolyamot vagy ennek megfelelő szintű magyar nyelvoktatáson vettek részt.

A felvételi vizsga díjának befizetésével kapcsolatos tudnivalók

A mozgókép [film- és televíziórendezés]alapszak gyakorlati vizsgadíja 4 000 Ft.

Befizetés határideje:

Mozgókép [film-és televíziórendezés] alapszak: 2021. 04. 14.

A felvételi vizsgadíj befizetését banki utalással kell intézni, az alábbi adatok felhasználásával.

Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett bankszámla száma:

belföldről történő utalás esetén: 10032000-01426201-00000000

külföldről történő utalás esetén:

IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000

SWIFT: MANEHUHB

BIC: HUSTHUHB

Közlemény: BTK Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050 szak neve

A vizsgadíj nem visszatéríthető!

Abban az esetben, ha a „Közlemény” rovatba nem fér ki a fenti adatsor a szak megnevezésével együtt, kérik a megadott sort „BTK Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050” semmiképpen ne rövidítse le, illetve abból ne hagyjon ki karaktert, helyette a szak nevét rövidítse és írjon be annyi betűt, amennyit a rendszer megenged.

Figyelem! A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból, egyben a felvételi vizsgából való kizárást vonja maga után, ezért a fent megjelölt határidőn belül kell befizetni és a Kari honlapon kijelölt helyre feltölteni a befizetési igazolást.

GYAKORLATI VIZSGA

A felvételi vizsga három fordulóból áll:
1. forduló: dokumentumok benyújtása
2. forduló: írásbeli szakasz
3. forduló: szóbeli szakasz

Az egyes fordulók után a jelentkezők továbbjutásáról a felvételi bizottság dönt, melynek eredményei a Kari honlapon lesznek közzétéve a felvételi azonosítószámok alapján.

Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft (ennek átutalási bizonylatát a vizsgázó köteles feltölteni a Kari honlapon található felületre 2021. április 14-ig).

A képzés sajátosságaiból adódóan a jelentkezéshez az angol nyelv középszintű ismerete szükséges.

1. forduló: Dokumentumok benyújtása (2021. április 19-21. között)
Beadandó dokumentumok:
a.) A jelentkező eddigi mozgóképpel kapcsolatos tapasztalatainak és tevékenységeinek rövid szöveges összefoglalása max. fél oldalban (pl. mozgóképes alkotómunka, alkotómunkában való részvétel, mozgóképes rendezvények szervezésében való részvétel, workshopokon való részvétel stb.). (10 pont)
b.) Egy, a jelentkező által korábban készített, maximum 3 perces, bármilyen műfajú mozgóképes munka. A videót kérjük egy online videómegosztó platformra nyilvánosan elérhető formában feltölteni, és a linket elküldeni. (20 pont)
c.) Egy maximum egyoldalas filmterv (amely nem azonos a beküldött mozgóképes munkával), amely tartalmazza a tervezett mű témáját, műfaját, az elkészítés módjára vonatkozó rövid leírást, valamint a mű hosszát és a tervezett megjelenés helyét. (10 pont)
d.) Nyilatkozat arról, hogy a feltöltött anyagok a jelentkező saját, önálló alkotásai.

A szöveges dokumentumokat PDF formátumban kell benyújtani. Minden feltöltött dokumentum nevének tartalmaznia kell a jelentkező teljes nevét és a felvételi azonosító számát! A benyújtás pontos módjáról információt itt talál: http://film.elte.hu/felveteli/
Az írásbeli vizsga letételének feltétele, hogy a jelentkező a beadandó dokumentumokat 2021. április 19-21 között az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék által meghatározott módon hiánytalanul benyújtsa. Fontos tudnivaló, hogy az anyagok beadásának elmulasztása vagy bármely dokumentum hiánya az írásbeli vizsgából, egyúttal a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. Nem tehet írásbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az első forduló során beadott dokumentumainak eredménye nem éri el a 20 pontot.

2. forduló: Írásbeli szakasz (2021. május 17-19. között)
Írásbeli feladatsor, általános műveltségi kérdésekkel és kreatív írásbeli feladatokkal. (60 pont)
Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az írásbeli eredménye nem éri el a 30 pontot.

3. forduló: Szóbeli szakasz (2021. június 14-22. között)
A Felvételi Bizottság által 2021. június 14. napján kiadott kreatív feladat megvalósítása. (100 pont) 
– A szóbeli vizsga első napján a jelentkező a Felvételi Bizottságtól megkapja a kreatív feladatot
– A szóbeli vizsga második napján a jelentkező a Felvételi Bizottságnak bemutatja a kreatív feladat megvalósítását.
A vizsga során a bizottság megvitatja a jelentkezővel a feltöltött dokumentumokat, az írásbeli vizsgafeladatokat és az elkészített kreatív feladatot.
A szóbeli vizsga során rövid, angol nyelvű beszélgetés várható szakmai és általános műveltség témakörében.

A Felvételi Iroda elektronikus úton tájékoztatja a jelentkezőket a szóbeli vizsganap időpontjáról és módjáról.

Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

​A gyakorlati vizsgára adható maximális pontszám 200. Az eredmény kétszerezésével számítják az összpontszámot, amely maximum 400 pont lehet. Ennek értelmében tanulmányi pontot, valamint többletpontot az Intézmény nem számol

A vizsgarészek pontozása:

  1. Dokumentumok benyújtása: 40 pont
  2. Írásbeli szakasz: 60 pont
  3. Szóbeli szakasz: 100 pont

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

A gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

Érettségi követelmények

 

gyakorlati vizsga
gyakorlati
időpont:
2021.04.19-06.22.
díj: 4000 Ft

Forrás: www.felvi.hu