Filmszakos hírek

MA FELVÉTELI IDŐPONTOK

Írásbeli vizsga: 2011. június 1-3.  között beérkezően postán vagy személyesen

Szóbeli vizsga, 2011. június 30-július 1. és július 4-5.
(A pontos beosztást levélben kapják meg a felvételizők.)

Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga a következő anyagok benyújtásából áll:

– Motivációs levél, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális érdeklődési területére is.

– Az MA leendő szakzáró-dolgozatának tervezete, az ehhez kapcsolódó tanulmányi és kutatási terv és előzetes bibliográfia (az érdeklődési terület részletesebb bemutatása, valamint egy ezzel kapcsolatos, részben a jelölt által is olvasott művekből álló bibliográfia).

– A szakirányos tanulmányokat igazoló leckekönyv másolata. Ha nincsen elég előtanulmánya filmes tárgyakból, akkor tíz bölcsész tárgy eredményét kérjük.

– Életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció, konferenciarészvétel, filmes munka, fesztiválszervezés stb.). Az írásban beadott anyaghoz csatolni lehet (ha van ilyen) a jelölt korábban készített kisfilmjét, mozgóképes munkáját CD-n vagy DVD-n.

– Egy filmes tárgyú írásbeli munka. Ez lehet szakdolgozat vagy szemináriumi dolgozat, de lehet bármilyen, publikált vagy nem publikált filmes tárgyú írás.

Az írásbeli anyagokat a következő címre kérjük postán vagy személyesen eljuttatni (személyes leadás: 2011. június 1-3. 10-14 óra között):

ELTE BTK Filmtudomány Tanszék Titkársága

Budapest, 1088 Múzeum krt. 6-8., Főépület, fsz. 38.

Kérjük a borítékra írják rá: Filmtudomány MA írásbeli, valamint tüntessék fel rajta a nevüket és a felvételi azonosítójukat !

Szóbeli vizsga, 2011. június 30-július 1. és július 4-5.
(A pontos beosztást levélben kapják meg a felvételizők.)

– A hallgató által az írásbeli részeként beadott anyagok megbeszélése.

– A jelentkező MA szakzáródolgozati tervével, témájával kapcsolatos kérdések, az MA kutatási tervhez szükséges filmes előképzettség felmérésére irányuló kérdések.

– Filmismeret, tájékozódás a filmtörténetben, filmesztétikai ismeretek felmérése.

Bibliográfia a szóbeli vizsgára való felkészüléshez:

A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, elsősorban az az irodalomjegyzék és filmlista, melyet a jelentkező állított össze az írásbeli vizsga részeként.