BA Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris és tanári minor

A képzés bemutatása

A Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor alapvető ismereteket nyújt a filmtudomány tárgykörében. A hallgató betekintést kap a filmtörténet és a filmelmélet egyes korszakaiba és irányzataiba, azonban átfogó tudást egyik területen sem szerez a három év során. A képzés az alapozó ismeretekre helyezi a hangsúlyt, a hallgatók elsajátítják az alapvető filmelemzési készségeket, bevezetést kapnak a filmtörténet, a filmelmélet és a műfajelmélet tanulmányozásába. A képzés során szabadon választott tárgyként néhány olyan speciális ismeretet nyújtó óra is felvehető, mely megkönnyítheti a tanulmányaikat a BA-képzés után befejező hallgatók elhelyezkedését (kritikaírás, szakfordítás, forgatókönyvírás stb.) A Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor a Szabad bölcsész szak Filmelmélet és filmtörténet szakirányához hasonló képzést nyújt, azonban annál jóval kisebb óraszámban, valamint a minoros hallgatók nem vesznek részt alapozó filmkészítési szemináriumon.

Kiknek ajánljuk?

A Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor olyan hallgatóknak ajánlható, akik érdeklődnek a filmtudomány különböző területei iránt, akik hajlandók egyes témákban elmélyülni, és az órák látogatása és a feladott szakirodalmak olvasása mellett akár heti 4-6 filmvetítésen részt venni. Az Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor tanmenete ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egyes hallgatók némileg elmélyüljenek a tudomány őket jobban érdeklő területén.

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor végzettség lehetővé teszi a kulturális élet különböző területein való elhelyezkedést a nyomtatott vagy online sajtótól kezdve a különböző filmszakmai intézményeken át a nem kifejezetten filmes irányultságú kulturális intézményekig. A diszciplináris minor elvégzése után a hallgatók továbbtanulhatnak az intézetünkben induló Filmtudományi diszciplináris MA-n, vagy az intézetünkben és az ország több más intézményében induló Mozgóképkultúra- és médiaismeret tanári MA-n.

További információk:

Felvételi követelmények
Képzési program (tanegységlista)