Erasmus

Az Erasmus program

 • Az Erasmus program az oktatás minőségének növelését és az európai együttműködés elmélyítését hivatott segíteni pályázatai révén.
 • Az Erasmust az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak és a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének / beszámításának szándéka vezérli.

Szakmai gyakorlat

 • Az Erasmus program keretében a 2007/2008-as tanévtől van lehetőség szakmai gyakorlat teljesítésére.
 • Az Erasmus filozófiájának megfelelően a szakmai gyakorlatra is vonatkozik a teljes elismerés és beszámítás kötelezettsége, így a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő szakmai gyakorlat teljesíthető az Európai Unió területén működő bármely vállalkozásnál, kormányzati szervnél, non-profit szervezetnél.

Fontos tudnivalók

 • Az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.
 • Erasmus ösztöndíjra mindazok jelentkezhetnek, akik:
  • magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek,
  • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE BTK-n,
  • még nem voltak Erasmus hallgatók.
 • Erasmus ösztöndíjra mindazok jelentkezhetnek, akik:
  • BA-sok: két lezárt félévet tudnak igazolni,
  • de nem harmadévesek, azaz ez esetben nyilatkozzák, hogy a kiutazás tervezett félévében beiratkozott hallgatók lesznek,
  • BA-ról nem lehet MA-ra átvinni az ösztöndíjat,
  • MA-sok: egy lezárt félévvel pályázhatnak,
  • pályázható időtartam min. 3 – max. 5 hónap.
 • Pályázás menete:
  • Évente egyszer februárban kerül meghirdetésre,
  • ETR-es felületen és az intézeti koordinátoroknál egyaránt jelentkezni kell,
  • a hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után
   érkező pályázatokat az intézet nem tudja fogadni.
 • Tanszékre leadandó dokumentumok:
  • önéletrajz magyar és angol nyelven,
  • motivációs levél magyar és angol nyelven,
  • előző (két) félév vizsgaeredményeinek másolata,
  • index fényképes oldalának másolata,
  • a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.

Egyéb tudnivalók

 • A felhívás és az ehhez kapcsolódó információk a http://www.elte.hu/erasmus központi honlapon is elérhetők.
 • Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.

Pályázható célintézmények, partner tanszékek/intézetek filmszakirányosok számára:

A párizsi Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, filmtanszéke

(http://www.univ-paris3.fr):

2 hallgató (BA-MA-PhD)

A holland Universitat Utrecht, Faculteit der Letteren, Instituut Media en Re/presentatie

(http://www.let.uu.nl):

1 BA, 1 MA hallgató

A német Ruhr-Universität Bochum, Institut für Medienwissenschaft

(http://www.ruhr-uni-bochum.de/ifm/;http://www.ruhr-uni-bochum.de/intoff/):

2 hallgató (BA-MA-PhD)

A prágai Károly Egyetem filmes tanszéke

(http://www.ff.cuni.cz/; http://moodle.ff.cuni.cz/):

1 BA, 1 MA hallgató

A hollandiai Rijk Universiteit Groningen, Faculty of Humanities, Department of Arts, Culture and Media Studies

(http://www.rug.nl/let/onderwijs/afdelingen/kcm/index):

1 BA, 1 MA, 1 PhD hallgató

A francia Université de Liège, Department des Arts et Sciences de la communication – Cinéma

(http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/fac/facP):

1 hallgató (BA-MA)

Sheffield Hallam University, Faculty of Development & Society

(http://www.shu.ac.uk/faculties/ds):

2 BA hallgató

A finnországi University of Oulu, Film Studies Department

(http://www.oulu.fi/hutk/elokuva/inenglish.html):

2 hallgató (BA-MA)

Minden, az Erasmussal kapcsolatos információ megtalálható a http://www.elte.hu/erasmus/ honlapon.

Intézeti Erasmus koordinátor:

Bakonyi Renáta: bakonyi.renata@btk.elte.hu

A Filmtudomány Tanszéken az Erasmus-ügyek felelőse:

Gelencsér Gábor: gelencser.gabor@btk.elte.hu