10 féléves média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan mesterképzési szak

A képzés bemutatása

A 10 féléves, kétszakos, osztatlan tanári MA-t a Bölcsészettudományi Kar a Pedagógia és Pszichológia karral együttműködésben indítja 2016 őszén, a tanári képzés szakpárban végezhető el, melyben 100-100 kreditet tesznek ki az egyes szakpártagok, illetve a pedagógia és pszichológia modul.

A filmkultúra oktatásának igénye hazánkban a közoktatásban az 1960-es évekig nyúlik vissza. Elsőként az ELTE BTK-n indult s itt 1994-től folyik e műveltségi terület felsőfokú oktatása, mely képzés tanári képesítés megszerzését is lehetővé tette. 1998-ban indult intézetünkben a Mozgóképkultúra és médiaismeret szakirányú továbbképzési szak, melynek keretében mára több száz, a tárgy oktatására felkészült pedagógust képeztünk. MA-szintű tanárképzésünket ezért részben a filmtudomány, illetve a kommunikáció- és médiatudomány szakos BA és MA kialakítása során, részben a mozgóképkultúra és médiaismeret szakirányú továbbképzési szakon szerzett tapasztalatainkra kívánjuk építeni. Míg a korábbi filmelmélet és filmtörténet szak tanári képesítése a filmre helyezte a hangsúlyt, a Média-, mozgókép- és kommunikációtanár MA – a közoktatás igényeinek megfelelően – a szükséges egyensúlyt biztosítja a médiatudományi, a filmtudományi és a kreatív, illetve módszertani stúdiumok között.

A képzési terv a következő fontosabb ismereteket foglalja magában:
Alapvető kommunikációs ismeretek és azok értelmezése, elméletei; a média különböző formáinak társadalmi szerepe és működési módjai; média- és filmtörténeti ismeretek; alapvető ismeretek a média- és filmműfajok, valamint a médiaetika és a médiajog területén; mozgóképi szövegek olvasása és értelmezése, egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásával kapcsolatos ismeretek; az elektronikus médiumok és új médiák nyelvének ismerete, értelmezése és alkalmazása. A képzés ezen kívül biztosítja a tárgy általános iskolai és középiskolai oktatásához szükséges szakmódszertani ismereteket.

Kiknek ajánljuk?

A szakra a Média-, mozgókép- és kommunikáció tantárgy oktatása iránt elhivatottságot érző hallgatók jelentkezését várjuk. Ezen tárgy oktatása nagyfokú nyitottságot és kreativitást igényel. Szemben a Filmtudomány MA-val, ahol inkább egy szűkebb szakterület iránti érdeklődés az elvárás, a Média-, mozgókép- és kommunikáció szakos pedagógusnak egyszerre kell jártasnak lennie a filmtudomány és a médiatudomány alapvető problémáiban, nyitottnak kell lennie a magas kultúrára éppúgy, mint a tömegkultúra különböző jelenségeire, valamint értenie kell a legkülönbözőbb mozgóképi szövegek olvasásához csakúgy, mint alapszintű elkészítéséhez. Bár ma már komoly segédanyagok és tanári kézikönyvek állnak a tárgyat oktató pedagógusok rendelkezésére, a tárgy oktatása nagyfokú rugalmasságot kíván, mivel a tárgy ismeretanyagának jelentős részét nem lexikális tudás, hanem készségek teszik ki, melyeket csak az adott közeghez nagymértékben alkalmazkodva lehet tanítani, ráadásul a tárgy oktatásának feltételei és órakeretei is intézménytől függően jelentősen változhatnak. A tárgy az általános és középiskolai képzésben általában kedvelt tárgy, így az e tárgyat oktató pedagógus folyamatos önképzésre és fokozott időbefektetésre, emellett viszont szinte biztos sikerélményre számíthat.

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A Média-, mozgókép- és kommunikáció szakos tanárokat e képesítés lehetővé teszi a tárgy általános iskolai és középiskolai oktatására. A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet keretei között működő Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program lehetőséget kínál a képzésben és tudományos kutatásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára a doktori képzésbe való továbblépésre.

10 féléves média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan mesterképzési szak tanegységlista 2022 előtt felvetteknek

10 féléves média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan mesterképzési szak tanegységlista 2022-től felvetteknek

Bővebb információ az osztatlan tanárképzési szakokról:

2022 előtt felvetteknek: https://tkk.elte.hu/content/2021-ig-felvett-hallgatoknak

2022-től felvetteknek: https://tkk.elte.hu/2022_tol_felvett_hallgatoknak

Az ELTE Tanárképző Központ honlapja: http://tkk.elte.hu/

Az ELTE Szakmódszertani Központ honlapja: https://metodika.btk.elte.hu/oktatas

Az ELTE PPK honlapja: http://www.ppk.elte.hu

Fontos, hogy a szakdolgozat leadási határidő előtt hat héttel be kell mutatni a szakdolgozat felét a konzulensnek! 

MMK Modulzáró vizsga