fabri-zoltan-hannibal-tanar-ur-1956.jpg_368x800

Történet

Az ELTE BTK Filmelmélet és filmtörténet szak története

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2000-2001-es tanév óta létezik Filmelmélet és filmtörténet szak. A szak az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet keretein belül működik, együtt az Esztétika szakkal és a Kommunikáció szakkal. 2009 nyarán a szak önálló Filmtudomány Tanszékké alakult. Az ELTE BTK filmes képzésének előtörténete azonban jóval korábbra nyúlik vissza.

Magyarországon az első rendszeres felsőfokú filmképzés 1988-ban indult meg az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, a Népművelés szak “filmterjesztő specializációjaként” Lányi András vezetésével. Nem sokkal ezután a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Kovács András Bálint vezetésével jött létre egy posztgraduális Mozgóképelmélet szak, amely már teljes egészében elméletcentrikus volt. Majd 1994 szeptemberétől az ELTE Esztétika Tanszékén indult el a Mozgóképelmélet- és Pedagógia önálló program, amely már egy leendő egyetemi nappali szak igényével és tematikájával szerveződött. Az esztergomi és a filmfőiskolai programok sok tekintetben az ELTE-n futó program közvetlen szakmai előzményének tekinthetők, részben a lehetséges tanmenetek folyamatos kidolgozása, finomítása miatt, részben amiatt, hogy az itt oktató előadók szinte mindegyike a többi programban is oktatott. Képzéseink így több évtizedes szakmai tapasztalaton alapulnak.

A nappali Filmelmélet és filmtörténet szak 1998 óta egyetemi B szakként, 2000-től pedig A szakként működött és tanárképzéssel kombinálva tanári diplomát is adott. 2006 óta a BA Szabad bölcsész szak keretein belül Filmelmélet és filmtörténet szakirányként, illetve specializációként folytatjuk a képzést és emellett minort is működtetünk. A 2007-2008-as tanévben a Kommunikáció szak oktatóival közösen elindítottuk a Film-, média-, és kultúraelmélet doktori oktatási programot (PhD). 2009 őszétől pedig a bolognai folyamat végső állomásaként elkezdődött Filmtudomány szakos mesterképzés (MA), melynek keretén belül filmelmélet és filmkészítő specializáción oktatjuk hallgatóinkat. Mesterszakos képzésünk 2012 óta működik angol nyelven is, és egyre nagyobb számú külföldi hallgatót fogad a világ számos országából. 2016 őszétől pedig elindult újabb tanárszakunk, a 10 féléves Média-, Mozgókép- és Kommunikáció tanár szak.

A képzés alappilléreit a kezdetektől az elméleti és történeti kurzusok, a filmelemző órák, valamint a gyakorlati munka (filmkészítés) jelentik. Az itt végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei változatosak. Innen került ki a középiskolai filmoktatás tanári gárdájának zöme. A hazai filmszakmai cégekben és kulturális intézményekben igen sok egykori eltés filmes diák dolgozik. Az 1994-ben indult Mozgóképelmélet és Pedagógia program első két évfolyamának hallgatói indították el 1997-ben a Metropolis negyedéves filmelméleti és filmtörténeti folyóiratot, a Filmszak hallgatói pedig 2009-ben a Prizma című, szintén negyedéves filmes folyóiratot. A szak egykori hallgatói közül többen szerkesztői, illetve állandó munkatársai a Mozinet magazinnak. A szakon végzett vagy tanult hallgatók közül igen sokan sikerrel felvételiztek a Színház- és Filmművészeti Egyetem különféle szakjaira (rendező, operatőr, vágó, gyártásvezető, producer, forgatókönyvíró). A szak oktatói gárdájának második nemzedéke szintén zömében az első évek hallgatói közül került ki.