Mozgókép- és médiaismeret szakirányú továbbképzés

A képzés bemutatása

A film- és médiatudományok (és az ebben a körben fejlesztendő készségek) napjainkban egyre nagyobb szerepet játszanak. Egyre több időt töltünk a virtuális terekben, a médianyilvánosság közegében, s nem csupán az oktatásban, de az állampolgári vagy akár szülői szerepekben is nélkülözhetetlen a film és médiaműveltség megszerzése.
Az ELTE Filmtudomány tanszékének szervezésében induló szakirányú továbbképzési szak másfél évtizedes felnőttképzési hagyományra épít, az ország iskoláiban ma filmet és médiát oktató tanárok négyötöde nálunk szerezte szakosító diplomáját.
A képzés ideje négy félév. Az előadásokat, gyakorlatokat kétheti rendszerességgel, pénteki és szombati napokon tartjuk. A szak curriculuma elsősorban a következő ismeretköröket öleli fel: filmesztétika, filmtörténet, médiaelmélet, film- és médiaszövegek elemzése, szakmódszertan és a filmkészítési gyakorlatok. A kurzusokat a Filmtudomány tanszék, valamint a Média és Kommunikáció tanszék elismert oktatói tartják. A hallgatók elsajátítják az alapvető film- és médiaelemzési készségeket, betekintést kapnak a filmtörténet egyes korszakaiba és irányzataiba, megismerkednek a filmelmélet és a médiaelmélet legfontosabb kérdéseivel és alapfogalmaival, alapvető ismereteket szereznek a filmes és médiaműfajok területén, valamint alapozó szintű filmkészítési gyakorlaton is részt vesznek. Ezen kívül elsajátítják a tárgy oktatásához szükséges legfontosabb szakmódszertani ismereteket.
A szakirányú továbbképzési szak elvégzése ugyanakkor nem jogosít az eredeti diploma szintjének módosítására (vagyis a főiskolai diploma nem válik egyetemi diplomává), csak újabb szakterületre ad képesítést.

Kiknek ajánljuk?

A mozgóképkultúra és médiaismeret szakirányú továbbképzést főként olyan, már főiskolai vagy alapképzésben szerzett pedagógus diplomával rendelkező jelentkezőknek ajánljuk, akik szakirányú diplomát – és mélyebb ismereteket – kívánnak szerezni a film- és médiatudományok területén, elsősorban azzal a céllal, hogy a közoktatásban mozgókép- és médiaismeretet tanítsanak.
A képzésre hagyományosan azon általános és középiskolai tanárok jelentkeznek, akik el akarják sajátítani a mozgókép- és médiaismeret oktatásához szükséges ismereteket, és meglévő szakjaik mellé harmadik szakként kívánják társítani ezt a területet.
A közoktatásban a jogszabályi környezet az elmúlt évtizedben gyakran változott – így az utóbbi években is. A gimnáziumokban jelenleg akár három évfolyamon is tanítható a kötelező órakeretben a média – amennyiben az adott iskola így dönt. 9. évfolyamon vagy filmet-médiát, vagy drámát tanulnak a diákok. A 11-12. évfolyamon pedig a heti két „művészetek” tanóra keretében (szintén az iskolai döntés függvényében) akár további évi 36 vagy 54 tanóra is fordítható a film és médiaoktatásra. Mozgóképkultúra és médiaismeretből kötelezően választható tárgyként érettségit tehetnek a diákok.
Az 5-8. évfolyamokon is változott az eddigi gyakorlat. Ebben a szakaszban a film-média integrált formában jelenik meg a tantervben, a magyar, a történelem és a vizuális kultúra részeként a 7-8. évfolyamokon. Így az itt tanító kollegák közül elsősorban ezen tárgyak oktatóit várjuk, hiszen nekik mindenképpen szükségük lesz a szakon elsajátítható ismeretekre.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

A jelentkezés feltétele: felsőoktatásban pedagógiai képzési területen szerzett főiskolai vagy BA diploma.

Tandíj: 200 000 Ft/félév.

Jelentkezési határidő: 2024. május 31. 

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  • jelentkezési lap (szerkeszthető .doc vagy .docx formátumban, valamint aláírással ellátva, .pdf formátumban)
  • önéletrajz (.pdf formátumban)
  • oklevélmásolat (.pdf formátumban)

Jelentkezési lap letöltése: [PDF] [DOC]

A pályázati anyagot a film@btk.elte.hu címre kell elektronikusan benyújtani. A dokumentumokat a megadott formátumokban, maximum 5 MB terjedelemben kell csatolni.

A jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatban érdeklődjenek a film@btk.elte.hu e-mail címen.

További információ: Felvi.hu – Szakirányú képzések – ELTE – ELTE-BTK – mozgókép- és médiaismeret

További információk:

Képzési program (tanegységlista) [PDF]
Államvizsga tételek [PDF]
Kötelező és ajánlott filmek listája az egyetemes filmtörténethez [PDF]
Szakdolgozati követelmények
Javasolt szakdolgozati témakörök
Eddigi szakdolgozatok listája (letöltés jelszóval)