Filmszakos hírek

Erasmus pályázati felhívás

erasmus
Írta: film

Pályázati felhívás (pdf)

Megjelent az Erasmus ösztöndíj pályázati felhívás, az ehhez kapcsolódó információk a www.elte.hu/erasmus központi honlapon és az ETR-ben, a szakokra lebontott információk a faliújságokon érhetők el.

Tanulmányútra az a BA-s hallgató pályázhat, akinek két lezárt féléve van, a harmadévesek esetében nyilatkozattal kell igazolni, hogy a 2012/2013-as tanév adott félévében is a szak iratkozott hallgatói lesznek. MA-sok, PhD-sek egy lezárt félévvel jelentkezhetnek.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy sem az Erasmus szakmai gyakorlat ösztöndíj, sem a hallgatói mobilitásra elnyert összeg nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot legkésőbb FEBRUÁR 29-ig lehet feltölteni és véglegesíteni az ETR Erasmus felületén elektronikusan, valamint az elküldött pályázat kinyomtatott és aláírt példányát kell leadni Farkas Noéminél (41-es szoba) március 08.-án 11.30-13.00 ÓRA KÖZÖTT.

A tanszékre szükséges dokumentumok az ETR-eseken kívül:

  • önéletrajz magyar és angol (francia, német) nyelven
  • motivációs levél magyar és angol (francia, német) nyelven
  • előző két félév vizsgaeredményeinek másolata (MA-soknak egy félév)
  • index fényképes oldalának másolata
  • a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázatok előkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben Farkas Noéminek írjanak emailt a farkasnoemi @ emc elte hu címre.