Filmszakos hírek Könyv / DVD

Megjelent a Metropolis könyvtár első kötete

VinczeT_SzerzoATukorben
Írta: film

2013. június 26-tól a boltokban a Metropolis könyvtár első kötete!

Vincze Teréz: Szerző a tükörben
Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben

Az 1990-es évektől kezdődően a nemzetközi filmművészetben megjelent a szerzőiség (a rendező mint individuális alkotó egyéniség koncepciója) és az önreflexivitás összefonódásának néhány különösen érdekes változata, melyek bizonyos esetekben egy stílusirányzat alapját képezték, illetve egy-egy alkotói életművet átfogóan meghatározó jelenséggé váltak.
A kötet kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, e kortárs filmművészeti jelenségek között vannak olyanok, melyek esetében szerzőiség és önreflexió kapcsolata a filmtörténetben máshol nem tapasztalható módon és jelentéstartalommal tűnik fel, ami együtt jár a filmszerzői pozíció újfajta értelmezésének lehetőségével. Ennek az egyedi jelenségnek a bemutatása érdekében Vincze Teréz először a filmi önreflexió és a filmszerző fogalmának összekapcsolásával és párhuzamos vizsgálatával egy olyan filmelméleti és -történeti rendszert vázol fel, melynek segítségével kidomboríthatóvá válik e kortárs jelenség egyedisége. Majd pedig ezen újszerű tendencia alaposabb bemutatása érdekében a kortárs iráni film és Michael Haneke példáját vizsgálja, aminek során filmelemzésekkel és életmű-értelmezésekkel támasztja alá az elméleti és történeti részben felvázolt gondolatmenetet.

Kiadja: Kijárat Kiadó – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány
Terjedelem: 296 oldal
Ára: 2600 Ft

A könyv megvásárolható az alábbi helyeken:

Líra könyvesboltok (www.lira.hu)
Írók Boltja – Budapest 1061, Andrássy út 45.
Gondolat Könyvesház – Budapest 1053, Károlyi Mihály u. 16.
Atlantisz Könyvsziget – Budapest 1061, Anker köz 1–3.
ELTE BTK Jegyzetbolt – Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Pécsi Tudományegyetem Jegyzetbolt – Pécs, Ifjúság útja 6.

A könyv online megrendelhető:

A Kijárat Kiadótól: http://kijarat.hu
A Metropolis folyóirat szerkesztőségétől (belföldre postaköltség nélkül!): http://www.metropolis.org.hu/?pid=23&id=237