Info

Filmtudomány MA – Írásbeli vizsgát kiváltó dokumentum(ok) bekérése

metropolis_fritz-lang
Írta: film

A járványügyi helyzetre és a jelentkezők távolmaradási kötelezettségére való tekintettel a 2020-as felvételi eljárásban az írásbeli szakasz dokumentumait kizárólag elektronikus úton szükséges beküldenie.

Ezen dokumentum(ok) beküldési rendje a következő:

Szak: Filmtudomány

Dokumentum(ok): Motivációs levél, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális érdeklődési területének bemutatására is; a szakirányos tanulmányokat igazoló leckekönyv másolata; életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció, konferencia-részvétel, filmes munka, fesztiválszervezés, önkénteskedés stb.); egy filmes tárgyú, lehetőség szerint tudományos igényű, írásbeli munka, ami lehet szakdolgozat, szemináriumi dolgozat, vagy más filmes tárgyú írás, publikáció, (legalább 10.000 leütés terjedelemben).

Filmelmélet specializációra jelentkezők: az MA képzés során elvégzendő önálló kutatás tervezete, melynek alapján a jelölt a szakdolgozatát szeretné elkészíteni: a kutatandó téma és probléma leírása, az esetleges előzetes hipotézisek ismertetése, továbbá előzetes bibliográfia, esetleg filmográfia.

Filmkészítő specializációra jelentkezők: egy elméleti vagy történeti, esetleg filmszakmai kérdést vagy témát tárgyaló dolgozat tervezete 2-3 oldalban: a probléma, téma ismertetése, előzetes szakirodalom; a jelölt egy korábban készített kisfilmje, mozgóképes munkája (ezt töltse fel egy jelszavas vagy jelszó nélküli webcímre, amelynek linkjét az írásbeli anyagokkal együtt küldjön el a film@btk.elte.hu e-mail címre).

Címzett: Milojev-Ferkó Zsanett

Beküldésre kijelölt e-mail cím: film@btk.elte.hu

Beküldés időszaka:   2020. május 18-20.

 A fenti dokumentumo(ka)t szíveskedjen kizárólag a megjelölt időszakban beküldeni a megadott e-mail címre. Együttműködését köszönjük!

Tájékoztatjuk, hogy a fenti dokumentum(ok) alapján számítják az írásbeli pontszámot, ezért az írásművek, igazolások stb. beküldésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felvételi vizsga különeljárási díjának (4000Ft) befizetése, és a befizetés teljesítéséről szóló tranzakciós igazolás, vagy egyéb, bank által megküldött igazoló dokumentum, űrlap megküldése a fenti dokumentumokkal egyidejűleg szintén kritérium, tehát ennek hiányában a beküldött dokumentumok nem kerülnek elbírálásra, a befizetés elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

A jelen körülményekre tekintettel a felvételi vizsgadíj befizetését banki utalással intézheti, az alábbi adatokkal.

Kérjük, pontosan és hiánytalanul töltse ki a megfelelő mezőket az utalás során:

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett bankszámla száma:

belföldről: 10032000-01426201-00000000

külföldről:

IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000

SWIFT: MANEHUHB

BIC: HUSTHUHB

Közlemény: BTK Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050 szak neve

(Abban az esetben, ha a „Közlemény” rovatba nem fér ki a fenti adatsor, kérjük a megadott sort „BTK Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050” semmiképpen ne rövidítse le, illetve abból ne hagyjon ki karaktert, helyette a szak nevét rövidítse és írjon be annyi betűt, amennyit a rendszer megenged.)