Egyéb Info

MA Filmtudomány (diszciplináris) szak – Felvételi követelmények 2021.

Feldobott kő 1080i.mkv_004833720
Írta: film

ELTE BTK Filmtudomány Mesterszak

Szakgazda: ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék

A jelentkezés feltétele:

Egyetemi vagy főiskolai végzettség, tetszőleges szakon (amennyiben a felvett hallgató nem rendelkezik a kreditátviteli bizottság által elfogadott 50 kreditnyi filmelmélet és filmtörténet végzettséggel, a felvett hallgató a hiányzó krediteket a felvételtől számított két féléven belül szerezheti meg).

Egy államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A felvételi követelményei és határidők:

Jelentkezési lap benyújtása: február 15. 

Írásbeli vizsga: 2021. május 17-19. között 

Szóbeli vizsga: június 14-22. között 

A pontos időpontokat minden évben a felvi.hu, a http://www.btk.elte.hu honlapon teszik közzé, valamint a felvételi információk megtalálhatók a http://film.elte.hu honlapon.

Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga a következő anyagok benyújtásából áll:

  • Motivációs levél, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális érdeklődési területének bemutatására is.
  • Az MA képzés során elvégzendő önálló kutatás tervezete, melynek alapján a jelölt a diplomadolgozatát szeretné elkészíteni, s az ehhez kapcsolódó tanulmányi és kutatási terv, előzetes bibliográfia, esetleg filmográfia. A dokumentum feltétlenül tartalmazzon a témához kapcsolódó bibliográfiát, melyben szerepeljenek olyan tételek is, melyeket a jelölt már ismer/olvasott! Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutatási téma/tervezet az írásbeli felvételi rendkívül fontos eleme, kidolgozott tématerv nélkül az írásbeli anyag értékelhetetlen!
  • A szakirányos tanulmányokat igazoló leckekönyv másolata. Ha nincsen elég előtanulmánya filmes tárgyakból, akkor tíz bölcsész tárgy eredményét kérjük.
  • Életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció, konferencia-részvétel, filmes munka, fesztiválszervezés, önkénteskedés stb.).
  • Egy filmes tárgyú, lehetőség szerint tudományos igényű, írásbeli munka. Ez lehet szakdolgozat, szemináriumi dolgozat, vagy más filmes tárgyú írás, publikáció. Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy amennyiben a jelentkező filmes témában írta a szakdolgozatát, akkor a szakdolgozatot nyújtsa be, mert az nagy valószínűséggel nagyobb tudományos értéket képvisel (és magasabb írásbeli pontszámot ér), mint egy néhány oldalas szemináriumi dolgozat. Ezt a szempontot az ELTÉ-n végzett hallgatóknak is figyelmébe ajánljuk!
  • A filmkészítő szakirányra jelentkezők számára mindezeken kívül: a jelölt egy korábban készített kisfilmje. A videót kérjük egy online videómegosztó platformra nyilvánosan elérhető formában feltölteni, és a linket elküldeni az e-mail törzsszövegében.

Az írásbeli vizsga pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja.

Beküldés/leadás módja, határideje: 2021. május 17-19. között a szakot gondozó Intézet részére, a film@btk.elte.hu e-mail címre kizárólag elektronikus úton küldjék el anyagaikat. A küldeményhez csatolni kell egy kísérőlevelet a mellékelt dokumentumok felsorolásával.

Szóbeli vizsga:

  • A hallgató által az írásbeli részeként beadott anyagok megbeszélése.
  • A jelentkező MA szakzáródolgozati tervével, témájával kapcsolatos kérdések, az MA kutatási tervhez szükséges filmes előképzettség felmérésére irányuló kérdések.
  • Filmismeret, tájékozódás a filmtörténetben, filmesztétikai ismeretek felmérése.

Bibliográfia/filmográfia a szóbeli vizsgára való felkészüléshez:

A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, valamint a beadott írásos anyaghoz felhasznált irodalom, filmlista. Ennek összeállítása a jelentkező feladata. A szóbelin kell számot adni a választott témához kapcsolódó filmekről, olvasmányokról.

Bővebb infó:

Mesterképzésben meghirdetett szakok felvételi vizsga-, nyelvvizsga-követelményei.pdf (elte.hu)