MA Filmtudomány (diszciplináris) szak – Felvételi követelmények

ELTE BTK Filmtudomány Mesterszak

Szakgazda: ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék

A jelentkezés feltétele:

Egyetemi vagy főiskolai végzettség, tetszőleges szakon (amennyiben a felvett hallgató nem rendelkezik a kreditátviteli bizottság által elfogadott 50 kreditnyi filmelmélet és filmtörténet végzettséggel, a felvett hallgató a hiányzó krediteket a felvételtől számított két féléven belül szerezheti meg).

Egy államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A felvételi követelményei és határidők:

Jelentkezési lap benyújtása: február 15. 

Írásbeli vizsga: 2023. május 15-17. között

Szóbeli szakasz: 2022. június 14-28.

A pontos időpontokat minden évben a felvi.hu, a http://www.btk.elte.hu honlapon teszik közzé, valamint a felvételi információk megtalálhatók a http://film.elte.hu honlapon.

Írásbeli vizsga:

A jelentkezőknek be kell adniuk a következő anyagokat:

– Adatközlő lap, amelyen a jelentkező jelöli, hogy melyik specializációt választaná.

Itt elérhető: https://btk.elte.hu/content/adatkozlo-lapok.t.7319?m=455

Az adatközlő lapokat a felveteli@btk.elte.hu e-mail címre várjuk 2023. április 30-ig.

− Motivációs levél, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális érdeklődési területének bemutatására is.

− A szakirányos tanulmányokat igazoló leckekönyv másolata. Amennyiben nincsen elég előtanulmánya filmes tárgyakból, kreditelismerési kérelmet kell benyújtania (további részletek a Kari honlapon olvashatóak).

− Életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció, konferencia-részvétel, filmes munka, fesztiválszervezés, önkénteskedés stb.).

− Egy filmes tárgyú, lehetőség szerint tudományos igényű, írásbeli munka. Ez lehet szakdolgozat, szemináriumi dolgozat, vagy más filmes tárgyú írás, publikáció, lehetőség szerint legalább 10.000 leütés terjedelemben (hangsúlyozottan javasoljuk, hogy amennyiben a jelentkező filmes témában írta BA szakdolgozatát, akkor a szakdolgozatot nyújtsa be!).

− Filmelmélet specializációra jelentkezők: Az MA képzés során elvégzendő önálló kutatás tervezete, melynek alapján a jelölt a szakdolgozatát szeretné elkészíteni: a kutatandó téma és probléma leírása, az esetleges előzetes hipozézisek ismertetése, továbbá előzetes bibliográfia, esetleg filmográfia.

− Filmkészítő specializációra jelentkezők: egy elméleti vagy történeti, esetleg filmszakmai kérdést vagy témát tárgyaló dolgozat tervezete 2-3 oldalban: a probléma, téma ismertetése, előzetes szakirodalom. Jó, de nem kötelező, ha ez a választott téma valamilyen kapcsolatban van a tervezett filmkészítői munkával. Ha van ilyen kapcsolata, akkor azt is jelezze ebben a témafelvető esszében.

− A filmkészítő specializációra jelentkezők számára ezeken kívül: a jelölt egy korábban készített kisfilmje, mozgóképes munkája. A videót kérjük egy online videómegosztó platformra nyilvánosan elérhető formában feltölteni és a linket elküldeni!

Az írásbeli vizsga pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja.

Beküldés/leadás módja, határideje:

Az adatközlő lapot  2023. április 30-ig kell beküldeni a fent leírt módon! 

Minden más anyagot 2023. május 15-17. között a szakot gondozó Intézet részére kizárólag elektronikus úton (a részletekről május elején tájékoztatja a jelentkezőket a Felvételi Iroda). A küldeményhez csatolni kell egy kísérőlevelet a mellékelt dokumentumok felsorolásával! 

A további dokumentumok beadásának módjáról áprilisban tájékoztatja a jelentkezőket a Felvételi Iroda az efelvételi rendszerben megadott email címen. A küldeményhez csatolni kell egy kísérőlevelet a mellékelt dokumentumok felsorolásával.

Szóbeli vizsga:

  • A hallgató által beadott írásos (illetve mozgóképes) anyagok megbeszélése.
  • A jelentkező MA szakzáródolgozati tervével, témájával kapcsolatos kérdések, az MA kutatási tervhez szükséges filmes előképzettség felmérésére irányuló kérdések, az angol társalgási, illetve szakmai nyelvtudást felmérő kérdések.
  • Filmismeret, tájékozódás a filmtörténetben, filmesztétikai ismeretek felmérése.
  • Filmkészítő specializációra jelentkezők esetében a beadott mozgóképes anyag koncepciójára, elkészítési körülményeire irányuló kérdések.

Bővebb infó: https://www.btk.elte.hu/dstore/document/4808/HONLAPRA_MA%20vizsgak%C3%B6vetelm%C3%A9nyek%202022_jav%C3%ADtott.pdf