Galicza Péter

Bemutatkozás

Galicza Péter

1973-ban végzett filozófia-matematika szakon. 1973 és 1975 között az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjánál tudományos segédmunkatársként magyar filozófiatörténeti tanulmányokat folytat. Óraadóként az ELTE BTK és a Budapesti Műszaki Egyetem Filozófia Tanszékén kezdi meg oktatói pályáját. 1985-ben védi meg egyetemi doktori disszertációját. 1993-94-ben Kovács András Bálint az ELTE Esztétika Tanszék keretében Mozgóképelméleti és -pedagógiai programot indít. 2003-tól az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében van főállásban, és Dr. Bacsó Bélával és Dr. Bodnár Istvánnal, valamint Dr. Kovács András Bálinttal, Dr.György Péterrel és Dr.Kelényi Györggyel együttműködve aktívan részt vesz az Intézet szakjainak kialakításában. A Budapesti Műszaki Egyetemen esztétikai tárgyú kurzusokat tartott. Elsősorban regények és filmek elemzési technikái, az elemzési technikák és az értékválasztások összefüggései érdeklik.

Legfontosabb publikációk

 • Pedagógia kultúrfilozófiai alapon (Prohászka Lajos). Világosság 1976./8-9.
 • A két világháború közötti magyar katedrafilozófia történetéhez. Két kísérlet. Magyar Filozófiai Szemle 1983./4.
 • A polgári értékrend kialakulásáról. Fielding: Tom Jones. Bölcsészdoktori értekezés. Védés 1985. november
 • Vegyük komolyan? Thomas Mann és Kerényi Károly levelezéséről. BUKSz 1990. március.
 • A hetedik pecsét, Ingmar Bergman filmjéről. In: Palotai János szerk.: Filmkalauz. 1998.
 • Bolond Pierrot, Jean Luc Godard filmjéről. In: Palotai János szerk.: Filmkalauz. 1998.
 • Hol volt, hol nem volt… Kommuna 1972-ben. 2000. 2008. július-augusztus.

Oktatott tárgyak

 • Filmelemzés
 • Médiaelemzés
 • Szakszövegolvasás
 • Filmelmélet

Elérhetőségek

 • e-mail: galicza _at_ emc elte hu
 • szoba: főépület, 2. emelet 250.
 • fogadóóra