Margitházi Beja

Bemutatkozás

MargithaziB

Az ELTE Filmtudomány Tanszék adjunktusa 2008 óta.
Magyar-angol szakos (BA) és szociolingvisztikai (MA) tanulmányai után az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Esztétika Programjának PhD hallgatójaként disszertációját az arcnagyközeli plán filmtörténeti és filmelméleti kérdéseiről írta. Néhány évig a PPKE Kommunikáció Intézetének tanársegédje, illetve az EVJTF Művelődésszervező Tanszékének, valamint a Sapientia EMT Fotó, film, videó szakának óraadó tanára.
A 2001 óta megjelenő Filmtett mozgóképes havilap (2008-tól: www.filmtett.ro) alapító-, majd felelős szerkesztője (2001–2015), a Metropolis filmtörténeti és filmelméleti folyóirat szerkesztője (2019–).
Színházi- és filmkritikái, fordításai és tanulmányai 1995 óta a SzínházEllenfény, KorunkIdeaBalkonPannonhalmi SzemleEnigmaFilmtettFilmvilágFilmkultúraApertúraMetropolisDisegno, Studies of Eastern European Cinema, Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, Illuminace c. lapokban, illetve angol, román és német nyelvű tanulmánykötetekben jelentek meg.
2015 óta a Magyar Filmtörténeti Kutatócsoport A magyar film társadalomtörténete c. kutatási projektjének tagja. Kutatási és érdeklődési területei: klasszikus- és kognitív filmelmélet, vizualitáskutatás, traumaelmélet, dokumentumfilm.

Legfontosabb publikációk

Egyéb munkák

 • Vizuális retorika (2010/64.) Enigma szám társszerkesztője (Blaskó Ágnessel)
 • A Vizuális kommunikáció (Budapest: Typotex, 2010) szöveggyűjtemény társszerkesztője
 • A Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóirat szerkesztője (2019–)
 • NECS (European Network for Cinema and Media Sudies) tagja (2009–)
 • Magyar Filmtudományi Társaság tagja (2019–)
 • MUÓSZ tagja (2023–)
 • Utazó Rajziskola (képzőművészeti projekt, Blaskó Ágnessel, Stúdió Galéria, Budapest, 2010.)
 • Sounds of Kitchen (képzőművészeti projekt, Szabó Péterrel, The KNOT Project, Berlin, 2010.)

Oktatott tárgyak

 • Film és pszichológia
 • Film és trauma
 • Kritikai szakszövegolvasás
 • Filmelemzés: A filmkép
 • Szövegvizualizáció
 • Research Methodology
 • Critical Reading

Javasolt szakdolgozati témák

 • Részletes témák itt.

A következő tanszéki ügyekben őt érdemes keresni:

 • Filmtudomány MA tanulmányi ügyek

Elérhetőségek

 • E-mail: margithazi.beata@btk.elte.hu
 • Szoba: főépület, alagsor -134. (térkép)
 • Fogadóóra